• Grad Mostar
  • Početna
  • Javni poziv za prezentaciju ponuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u Gradu Mostaru

Javni poziv za prezentaciju ponuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u Gradu Mostaru

Gradsko vijeće Grada Mostara održat će sjednicu na temu  „ Regionalna DEPONIJA UBORAK- BUĐEVCI“u terminu  od  05.-09. 06. 2021. godine na kojoj će se razmatrati problemi zbrinjavanja komunalnog otpada  na području  Grada Mostara.

Na Regionalnoj DEPONIJI UBORAK- BUĐEVCI  godišnje se odloži  25 000 – 30.000 t   komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Mostara i  10.000- 15.000 t komunalnog otpada iz susjednih općina. Pored problema u svakodnevnom funkcioniranju  deponije prisutan je i problem ograničenog kapaciteta , odnosno vijeka trajanja deponije koji je uz planirano proširenje predviđen  do 2024. godine ,odnosno do 2026. godine, tj. do zatvaranja ili iznalaženja nove lokacije, ovisno o usvojenoj varijanti  Plana prilagođavanja.Zbog toga je potrebno planirati način zbrinjavanja  komunalnog otpada  za područje Grada Mostara za razdoblje nakon zatvaranja DEPONIJE UBORAK- BUĐEVCI .

U okviru sjednice predviđena je prezentacija novih metoda i postupaka zbrinjavanja komunalnog otpada koje je moguće primijeniti na području Grada Mostara s ciljem poboljšanja trenutne situacije i izbora optimalnog modela u budućem razdoblju.

Pozivaju se zainteresirana poduzeća da  prezentiraju ponude za koncept i tehnologiju  zbrinjavanja komunalnog otpada  na području Grada Mostara u skladu sa planskim dokumentima iz oblast upravljanja otpadom.

Prezentacija treba sadržavati osnovne podatke o tehnologiji zbrinjavanja otpada, mogućim utjecajima na okoliš, troškove investicije, operativne troškove u toku eksploatacije izražene u KM/EU /t  zbrinutog otpada, mogućim modelima financiranja, potrebnoj infrastrukturi i lokaciji za zbrinjavanje. 

U sklopu prezentacije  omogućiti postavljanje pitanja  vezanih za prezentirani koncept i tehnologiju

zbrinjavanja komunalnog otpada. 

Zainteresirana poduzeća za prezentaciju ponude mogu  poslati na e-mail  : grad.mostar@mostar.ba ili 35@vijece.mostar.ba do 4.6.2021.godine. Obavijest o konačnom  termin održavanja sjednice i prezentacije ponuda dostavit će se naknadno.

 

 

Natrag