• Grad Mostar
  • Početna
  • Kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica

Kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica

Sukladno odredbama Odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2020. 02-30-6710/20 od 3.6.2020.godine, državni službenici i namještenici Gradske uprave Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora od 20. 7. 2020.godine  (ponedjeljak) do 14.  8. 2020. godine (petak).

U organizacijskim jedinicama Gradske uprave Mostara, u kojima se  u navedenom razdoblju  mora osigurati  kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora. 

U razdoblju od 20. 7. do 14.8. 2020. rad sa strankama na šalterima na lokaciji Ul. Adema Buća br.19., Centar za usluge građanima, te na  lokacijama svih   šest područnih ureda  odvijat će se svakim radnim danom u  uredovnom vremenu od 09 do 13, 00 sati. 

U slučaju bilo kakvih izmjena izazvanih pandemijom koronavirusa javnost će biti blagovremeno obaviještena. 

Služba za komunalne poslove i zaštite okoliša u vremenu korištenja godišnjih odmora osigurat će dežurstva u Službi, a kontakt telefon je: 036: 505-511.

Služba za inspekcijske poslove u vremenu korištenja godišnjih odmora,  osigurat će dežurstva  inspektora iz svih oblasti, a kontakt telefon je:  tajnica : 036 - 505 - 521.

 

  • Stručni savjetnici za javni red  036 505-564   036 505-656

 

  • Urbanističko-građevinska inspekcija  036 505-524  tel. 036 505-527

 

  • Komunalna inspekcija   036 505-567      036 505- 570

 

  • Sanitarna inspekcija  036 505-560

 

  • Tržišna inspekcija     036 505-587

 

  • Inspekcija zaštite okoliša      036 505-529

 

  • Turističko – ugostiteljska inspekcija    036 505-573   036 505-574  

Natrag