O završetku radova na projektu prečistača otpadnih voda

Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić primio je danas u Gradskoj vijećnici međunarodno izaslanstvo u kojem su bili direktorica Švedske razvojne agencije SIDA-a gđu. Marie Bergstrom, gdin. Andrea Vera ispred Europske Unije u BiH te gdin. Igor Palandžić ispred Svjetske Banke sa suradnicima.

Razgovaralo se o završetku radova na projektu prečistača otpadnih voda te njegovom konačnom puštanju u probni rad sa dotokom otpadnih voda. Gradonačelnik je informirao izaslanstvo o problemima koji su se pojavili pri samom završetku projekta te zamolio za poduzimanje niza pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti kao i pomoć u njihovom rješavanju.

Razgovaralo se i o danoj obvezi grada Mostara i Federacije BiH, da se osiguraju preduvjeti za kontinuirani rad uređaja kada se puste u pogon. Ponuđeno je nekoliko modela od kojih bi se jedan trebao izabrati i primijeniti, kako bi nakon probnog puštanja uređaja bili stvoreni preduvjeti za kontinuirani rad, a o čemu je upoznat ured Europske unije u BiH i OHR

Izaslanstvo je prije sastanka u Gradskoj vijećnici obišla radilišta i održala sastanke sa predstavnicima Izvođača radova i predstavnicima Vodovoda, nadzora i grada Mostara..

Na kraju sastanka su doneseni zaključci tko treba da učini određene korake, kako bi se čim prije izgrađeni dio sustav pustio u rad, a isto tako izvršio pritisak te ubrzao nastavak izgradnje kolektora. Dat je poseban akcent na ubrzanje radova, a koji kasne, na izgradnju kolektora koji se izvode mikrotuneliranjem kod hotel Bristola, ispod Staroga grada i ispod rijeke Neretve, a koje je dobila renomirana Njemačka tvrtka Pfaifer. Do tada će se kontinuirano održavati sastanci u Sarajevu i Mostaru kako bi se ubrzao početak rada.

Natrag