• Grad Mostar
  • Početna
  • Obavijest o provođenju ankete o potrošnji domaćinstava/kućanstava U BiH 2021/2022

Obavijest o provođenju ankete o potrošnji domaćinstava/kućanstava U BiH 2021/2022

Prema zakonu o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH  br. 63/03 i 9/09) i u skladu sa godišnjim planom provođenja statističkih istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalni zavod za statistiku će provoditi Anketu o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH 2021/2022. Anketa o potrošnji domaćinstava/kućanstava u BiH je statističko istraživanje kojim se od izabranih domaćinstava/kućanstava prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju, potrošnju iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstva/kućanstva. Istovremeno, anketom se prikupljaju i podaci o važnijim pokazateljima životnog standarda, kao i podaci o ...

Natrag