Obavijest-„Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH“

Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa Gradom Mostarom implementira Projekat Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH tj. Grada Mostara. Projekat finansira Vlada Švicarske, putem Švicarske Agencije za razvoj i suradnju, a nadzire ga Svjetska banka. U sklopu navedenog Projekta će uskoro biti objavljen Javni  poziv za dodjelu sredstava granta. S tim u vezi se organizuje Edukacija za sudjelovanje u Javnom pozivu Federalnog ministarstva zdravstva za dodjelu grant sredstava.

Cilj edukacije je potencijalne aplikante obučiti i pripremiti za realizaciju kvalitetnih preventivno – promotivnih programa/projekata u svrhu sveobuhvatne mobilizacije zajednice, tj. za uspješnu prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava granta od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Edukacija će se održati 6. i 7. studenog 2018. godine u Mostaru, u konferencijskoj dvorani poslovne zgrade Sivrić na 1.katu (Ulica kneza Branimira br.12).

Edukacija u utorak započinje evidencijom sudionika od 10:30 sati, a predviđeno trajanje je do 16:30, dok će u srijedu trajati od 9:30-15:30.

 

Radna grupa  Grada Mostara u sklopu

Projekta „Smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u FBiH“

 

Natrag