• Grad Mostar
  • Početna
  • Održana Konferencija o energijskoj efikasnosti : „Energijska efikasnost- prilika ili trošak?!“

Održana Konferencija o energijskoj efikasnosti : „Energijska efikasnost- prilika ili trošak?!“

U  Gradskoj Vijećnici Grada Mostara danas su gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić i izaslanik predsjednika Vlade HNŽ-e, Veselko Čerkez, otvorili konferenciju o energijskoj efikasnosti/učinkovitost s nazivom „Energijska efikasnost-prilika ili trošak?!“ Konferencija je održana u dva dijela. U prvom dijelu je promoviran i prezentiran Akcijski plan energijski održivog razvitka Grada Mostara 2016-2020.

Plan je izrađen u sklopu provođenja projekta „CB-GREEN ; Prekogranično - zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje“ gdje je Grad Mostar jedan od partnera iz Bosne i Hercegovine zajedno s općinom Neum, razvojnom  agencijom REDAH i udrugom Mare Nostrum, te s Hrvatske strane Gradom Zadrom, agencijom za razvoj Zadra Nova i udrugom Eko-Zadar. Akcijski plan energijski održivog razvitka je detaljno analizirao energijsko stanje Grada Mostara s polaznom 2014. godinom, te sadržava, pored ostalog, i prijedloge mjera i aktivnosti  koje je potrebno provesti kako bi se smanjila emisija CO2e na području Grada Mostara, povećao udjel obnovljivih izvora energije i povećala energijska efikasnost. Dijelom je obrađen izvor i način financiranja projekata EE i OIE. Izrada Akcijskog plana je trajala nepunu godinu dana. Grad Mostar je dobio cjelovit dokument koji pokazuje jasno kamo i kako treba ići Grad Mostar  odgovornim provođenjem održive energetske politike.  

Planirane mjere, potrošnja energije i emisije, promatrane su odvojeno za šest sektora, i to; zgradarstvo, promet, javna rasvjeta, čvrsti otpad, vodoopskrba i obnovljivi izvori energije. Ukupna emisija CO2 promatranih sektora, na području grada Mostara za baznu 2014. godinu, iznosila je 380.504 tCO2e, s tim da zgradarstvo ima najveći udio – 54 posto, zatim prijevoz sa 29 posto, komunalni otpad 10 posto, tranzitni prijevoz 4 posto, javna rasvjeta 2 posto, dok najmanji udio ima sektor vodoopskrbe svega 1 posto.

U drugom dijelu konferencije raspravljalo se o izrađenom Akcijskom planu, promoviran je novi internacionalni projekt IMPULSE (MED-IPA) gdje je glavni partner Grad Mostar, raspravljalo se o novom Zakonu o energijskoj efikasnosti FBiH, promoviran je potpis i pristup Grada Mostara Sporazumu gradonačelnika (Covenont of Mayors) EU, obrađeno je niz stručnih tema o EE, te su predstavljeni uspješni domaći poduzetnici koji se bave proizvodnjom uređaja i uporabom OIE.

Više od stotinu učesnika današnje konferencije bilo je zadovoljno zanimljivim predavanjima i odgovorima od strane predavača: predstavnika Ministarstva prostornog uređenja FBiH-Jasmine Katica, Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH-Aide Jelinić, Fonda za zaštitu okoliša FBiH-Jasmine Kafedžić, Njemačke gospodarske komore za BiH (AHK)-Amre Šurković, CETEOR-Vedada Suljića, Njemačkog predstavništva u BiH (GIZ)-Esada Smajlovića, Zavoda za prostorno uređenje Grada Mostara-Salema Bubala, Građevinskog fakulteta-Maje Roso Popovac, konzultanta za energiju i klimatske promjene-Nihada Harbaša, menadžera za EE Grada Mostara-Darka Knezovića, te uspješnih privatnih poduzetnika iz Mostara koji se bave EE-Slađana Marinovića (EnergijaM-proizvodnja solarnih panela) i Sandra Zovke (Zagrebinspekt).

Poslije svake obrađene teme prisutni su postavljali pitanja i i imali priliku diskutirati o temama.

Organizator današnje konferencije je Grad Mostar-Tim za EE Grada Mostara. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo svima na učešću, a posebno gostima – predavačima, te medijima koji su pokazali izuzetno zanimanje za ovaj događaj.

 

D.K.

http://manager.ba/clanak/mostar-prvi-u-bih-zapoceo-s-projektom-energetske-efikasnosti-predstavljen-akcijski-plan

 

Natrag