P R I O P Ć E N J E

Bandić Bešlić

Gradonačelnici Mostara i Zagreba Ljubo Bešlić i Milan Bandić sastali su se jutros u Mostaru te tom prilikom razgovarali i proširenju dobre suradnje dva prijateljska grada, posebice na sportskom planu.
Naime, Sportski savez Grada Mostara poslao je gradonačelniku Bandiću inicijativu za uspostavljanjem suradnje između dva sportska Saveza. Cijeneći i uvažavajući veličinu Zagrebačkog športskog saveza gradonačelnik Bešlić dao je potporu toj suradnji.
Ovom prigodom Bešlić i Bandić su razgovarali i o skorom sastanku izaslanstava dvaju gradova i sportskih saveza kako bi se dogovorile pojedinosti te suradnje.
Gradonačelnik Bešlić upoznao je kolegu Bandića i oko završnih aktivnosti na realizaciji projekta poduzeća Mo-Parking, koji se u cilju sustavnog uređenja mirujućeg prometa u Mostaru radi uz pomoć Grada Zagreba. Nakon sastanka gradonačelnici Bešlić i Bandić posjetit će i Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2011., koji se zatvara danas, a na kojem su i izlagači iz Zagreba.

Ured za odnose s javnošću

Natrag