• Grad Mostar
  • Početna
  • Potpisao protokol Suradnje sa Centrom za zaštitu životinja „Animal Care Center Mostar“

Potpisao protokol Suradnje sa Centrom za zaštitu životinja „Animal Care Center Mostar“

Ovim putem  želimo  obavijestiti sve građane i vlasnike  kućnih ljubimaca  Grada Mostara da je Grad Mostar 20.6.2019. godine  potpisao protokol Suradnje sa  Centrom za zaštitu životinja  „Animal Care Center Mostar“.

Navedeni protokol Suradnje  između  Centra za zaštitu životinja „Animal care Center Mostar“ i Grada Mostara  je cilj trajnog i humanog rješavanja problema pasa lutalica na području HNŽ-a , sukladno Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja  BiH, kao i drugim lokalnim  zakonima i EU standardima.

 Svi oni  koji imaju  svoje kućne ljubimce i koji na području  Grada Mostara  primijete  pse lutalice bez markice ( koji nisu veterinarski obrađeni)   mogu se  obratiti Centru za zaštitu  životinja  „Animal  care Center „ sa sjedištem u ulici fra. Didaka Buntića br. 144 Mostar.

Centar za zaštitu životinja „Animal  Care  Center“ Mostar  će putem protokola Suradnje  sa Gradom  Mostarom vršiti besplatnu kastraciju / sterilizaciju   svih  vlasničkih pasa i pasa lutalica  u cilju  stabilizacije njihovog daljnjeg razmnožavanja  stvaranja  novih generacija napuštenih pasa lutalica.

Isto  tako građani  Grada Mostara  se  Službi  za komunalne poslove i  okoliš  Grada Mostara mogu obratiti za obavljanje  živoderskih  (kafilerijskih)  usluga  sukladno, Zakonu  o komunalnoj djelatnosti HNŽ-e(„Sl.novine HNŽ-e“ 4/16)  gdje se  podrazumijevaju poslovi stalnog i sigurnog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina. 

Služba za komunalne poslove i okoliš

Natrag