Poziv na radnu akciju “moj okoliš, moja budućnost”

Gradonačelnik Grada Mostara u suradnji s premijerom vlade HNŽ/K, Fondom za zaštitu okoliša HNŽ/K te ne vladinim organizacijama, povodom obilježavanja “Svjetskog dana sadnje stabala”, organizira akciju “Moj okoliš moja budućnost”.

Pozivaju se svi građani Grada Mostara da povjerenicima svojih Mjesnih zajednica najkasnije do ponedjeljka, 1. listopada, dostave informacije o lokacijama javnih površina za koje smatraju da ih treba revitalizirati sadnjom sadnica stabala.

Grad Mostar će angažirati potrebnu mehanizaciju za iskopavanje rupa za nove sadnice a građani se mole da, uz stručan nadzor gradskih službi, pomognu pri samoj sadnji.

Radna akcija sadnje stabala pod nazivom “Moj okoliš moja budućnost” održati će se u četvrtak, 4. listopada s početkom u 9:00 na odabranim lokacijama.

Natrag