Poziv za info sesiju

U okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost raspisan je Javni pozivi za dodjelu malih grantova. Koji je cilj, kome su namjenjeni i pod kojim kriterijima se dodjeljuju mali grantovi možete saznati na info sesiji koja će se održati u ponedjeljak, 08.oktobra/listopada 2018. od 11 sati u Gradskoj vijećnici u Mostaru .

Mladi, neformalne grupe, udruženja žrtava rata, nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost od 21. 09. 2018. godine mogu predložiti svoje ideje i projekte izgradnje mira i jačanja povjerenja.  

 Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za pomenute grupe kako bi doprinijele procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovarale za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezivale lokalne zajednice. Ove godine se od aplikanata očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.

Platformu za mir zajednički su stvarali gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora (NVO), mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera. Platforma za mir šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi, što je na terenu već vidljivo kroz brojne aktivnosti.

 

Javni poziv za dodjelu malih grantova objavljen je na Međunarodni dan mira 21. septembra/rujna na web stranici www.probuducnost.ba, na Facebook stranici PRO-Buducnost i web stranicama projektnih partnera: https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi

 

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (HCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju info sesiji 08.10.2018.godine na kojoj će imati priliku da dobiju sve informacije vezane za navedeni Javni poziv za dodjelu malih grantova.

 

Natrag