• Grad Mostar
  • Početna
  • Priopćenje o izvršenoj dezinfekciji javnih površina na području Grada Mostara

Priopćenje o izvršenoj dezinfekciji javnih površina na području Grada Mostara

Zapovijed Stožera Civilne zaštite Grada Mostar broj:02-40-6/2020 od 19. ožujka 2020. godine, Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Mostar u suradnji sa komunalnim preduzećima  Grada Mostara: JP „Komos“ d.d. Mostar-u stečaju, JP „Parkovi“ doo Mostar, JP Komunalno doo Mostar, HP Investing doo , Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar izvršili su dezinfekciju javnih površina u Gradu Mostaru. Dezinfekcija je obavljana mašinski-cisternama, a u dijelovima grada gdje nije to u mogućnosti vršena je ručno sa atomizerima. Dezinfekcija je rađena od 19.03. do 29.03.2020. godine. Tom prilikom JP „Komos“ d.d. Mostar-u stečaju, JP Komunalno doo Mostar, HP Investing doo , vršili su dezinfekciju gradskog područja istočno od Bulevara, te područja prigradskih naselja (Donji Vranjevići, Podveležje, Opine, Gnojnice, Vrapčići, Bijelo polje, Drežnica,Buna-Podpetak, Gubavica, Pijesci...

Natrag