Radovi u ul. Blajburških žrtava

Ovih dana završeni su radovi na postavljanju prvog sloja asfalta na dvije trake u Ulici Blajburških žrtava. Za rekonstrukciju ove ulice, Grad Mostar izdvojio je 1 628.623 KM, planirani su radovi na probijanju novog dijela trase s četiri prometne trake, s nogostupima i razdjelnim pojasom, kao i rekonstrukcija i uređenje postojeće prometnice prema i uz groblje Smrčenjaci. Projektom je predviđeno i rješavanje oborinske odvodnje, ali i polaganje novog cjevovoda, kao i zamjena vodovodne instalacije i fekalne kanalizacije.

Projektom rekonstrukcije ulice također je planirana ugradnja prometne signalizacije, kao i LED rasvjeta. Radovi se financiraju i iz sredstava Vlade FBiH te Proračuna Grada Mostara za 2018. i 2019. godinu. Izvođač radova je HP Investing d.o.o. Mostar. Radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji poduzeća INTEGRA d.o.o.

PR GM

Natrag