Redovita sjednica Stožera/Štaba civilne zaštite Grada Mostara

Danas je održana je redovita sjednica Stožera/Štaba civilne zaštite Grada Mostara na kojoj se razgovaralo o aktivnostima koje se trebaju poduzeti nakon što je uslijedilo poboljšanja stanja kada je u pitanju pandemija korona virusa.

Kako je došlo do ublažavanja restriktivnih mjera za ugostiteljske objekte na području Mostara, Stožer/Štab civilne zaštite Grada Mostara danas je na sjednici usvojio zaključak da se uputi nalog Službi inspekcije Grada Mostara, koja treba žurno provjeriti je li propisno urađena protuepidemiološka dezinfekcija ugostiteljskih objekta.

U sklopu pripreme za otpočinjanje rada vrtića Stožer/Štab civilne zaštite Grada Mostar donio je zaključak kako je potrebno također izvršiti protuepidemiološku dezinfekciju objekata.

Za one vrtiće koji su već obavili pripremne aktivnosti u cilju stvaranja preduvjeta da djeca mogu u njima boraviti te su već izvršili protuepidemiološku dezinfekciju objekata i svih prostorija, potrebno je da se u suradnji Epidemiološkom službom Doma zdravlja izvrši kontrola urađene dezinfekcije.

Stožer/Štab civilne zaštite Grada Mostara također podsjeća sve građane kako je još uvijek na snazi Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara od 18. 3.  2020. godine,  te da je i dalje potrebno preventivno djelovati i odgovorno se ponašati kako bi situacija ostala stabilna i povoljna.

Natrag