Strategija razvoja kulture- Europska prijestolnica kulture

Grad Mostar je donošenjem odluke o kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture preuzeo obvezu izrade kulture strategije Mostara. Na prvom sastanku Foruma 2024. mostarski kulturni djelatnici donijeli su odluku da se Mostar kandidira za EPK2024 te zaključak kako izrada kvalitetne kulturne strategije treba biti jedan od glavnih ciljeva kandidature.

Mostar je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji je donio Strategiju razvoja kulture vodeći cijeli proces transparentno i u suradnji s javnošću. Počevši od javnih rasprava, izravnog i on-line anketiranja građana, javne prezentacije i Nacrta završnog dokumenta sa objavom na web-u uz otvorenu mogućnost komentiranja i davanja prijedloga, javnost je imala izravan uvid i utjecaj na cjelokupni dokument.

U Fokus grupi za izradu Strategije sudjelovali su predstavnici svih segmenata kulture u gradu, iz javnog i nevladinog sektora, alternativne scene, akademskih umjetnika i sveučilišnih profesora. Nacrt Strategije razvoja kulture Grada Mostara 2018-2026 „Premošćivanje razdvojenosti“ prezentiran je javnosti 17.9.2018. u Maloj dvorani HDHS Kosača. Istog dana dokument je objavljen na web stranici www.mostar2024.ba sa otvorenom mogućnošću komentiranja i davanja sugestija. S uvažavanjem sugestija građana dokument je kompletiran te je Strategija razvoja kulture Grada Mostara „Premošćivanje razdvojenosti“ 5.10.2018, objavljena na službenoj stranici Grada Mostara"

Natrag