Svečanost okončanja izgradnje Pasarele

Svečanost stavljanja u funkciju deniveliranog pješačkog prijelaza – pasarele, javne rasvjete na novosagrađenom kružnom toku te rekonstruiranog parka u USRC M.H.Hujka bit će organizirano u utorak 2.10.2018.god. u 19:00 sati.

Denivelirani pješački prijelaz – pasarela služi primarno prelasku pješaka i povezivanju dviju urbanih cjelina u jednu, ali i kao reprezentativni objekt na sjevernom ulazu u Mostar koji svojim lukom ima simboličko i estetsko značenje.

Kada ulazite u Mostar iz pravca sjevera  dočekat će vas luk, visine 13,8 m i širine 32,5 m, koji asocira na mostarski Stari most. Širina hodnog dijela pasarele je 4m, rampe su u nagibina koji omogućavaju lako kretanje osoba sa invaliditetom.

Pasarela će do punog izražaja doći u narednoj fazi uređenja ovog prostora. U ovoj fazi planira se uklanjanje semafora, koji trenutno reguliraju promet na raskrižju ulaska u naselje Zalik i USRC M.H.Hujka, te izgradnja kružnog toka, sve u skladu s Regulacionim planom ovog lokaliteta. Kružni tok će ubrzati protok prometa, jer preko četiri kolnička traka, koja će povezati dva kružna toka, neće biti pješačkog prijelaza.

Pješaci će moći prolaziti cestu samo preko pasarele.

Natrag