• Grad Mostar
  • Početna
  • Trezor/Riznica – obuka za korisnike aplikacije za financijsko poslovanje

Trezor/Riznica – obuka za korisnike aplikacije za financijsko poslovanje

U multimedijalnoj dvorani Gradske vijećnice u Mostaru, 12. i 13. travnja 2017. godine održana je dvodnevna obuka na temu trezorskog/rizničnog poslovanja za korisnike aplikacije za financijsko poslovanje, kojoj je nazočilo 50 uposlenika Grada Mostara, te općina Kupres, Tomislavgrad i Livno. Obuka je organizirana u sklopu Projekta reforme fiskalnog sektora za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Obuka je imala za cilj upoznati korisnike s mogućnostima i opcijama softverske aplikacije Finova XP TR i osposobiti ih da koriste mogućnosti softvera tijekom uspostave trezorskog/rizničnog sistema. Tijekom obuke korisnici su se na praktičnim primjerima upoznali sa novim funkcionalnostima u Modulu budžet i računovodstvo (operativno planiranje), Glavnu knjigu trezora, narudžbenice i rezervacije, uparivanje ulaznih računa s narudžbenicama. Obuku su proveli uposlenici firme Itineris d.o.o. Tuzla: dr.sc. Semina Halilović i dipl.ecc. Nedim Lutvija.

 

 

Natrag