Vrijednost ugovornih radova iznosi 10 626 043 KM

Potpisivanja ugovora za projekt T3-tuneli i obrnuti sifoni, između izvođača radova Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tefbau GmbH & Co. KG, Kassel, Germany i Grada Mostara upriličeno je danas u Gradskoj vijećnici. U ime Grada Mostara, kao investitora, ugovor je potpisao Ljubo Bešlić, gradonačelnik, a u ime izvođača radova Slobodan Pilipović, regionalni menadžer Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tefbau GmbH & Co. KG, Kassel.

Vrijednost ugovornih radova iznosi 10 626 043  KM, a kako je kazao gradonačelnik Bešlić sredstva su osigurana iz više izvora, od čega su kreditna sredstva EIB-a 7.194.307,10 KM, grant sredstva Vlade Kraljevine Švedske putem SIDA-e 2.933.745,00 KM (1.500.000 EUR), grant sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH 200.000,00 KM i sredstva iz Proračuna Grada Mostara 297.990,89 KM. Bešlić je zamolio građane za strpljenje tijekom izvođenja radova jer riječ je o složenom projektu i povijesnom za grad Mostar. Rok izvođenja radova je 288 dana. Radovi se odnose  odnosi na izgradnju na dijelova glavnih kolektora na tri lokacije i ti na lokaciji sjeverno od mosta „Franje Blaževića“, gradi se tz.“obrnuti sifon“, kojim se glavni lijevo obalni kolektor, sifonom ispod rijeke Neretve spaja sa glavnim desno obalnim kolektorom, dio glavnog lijevoobalnog kolektora na dionici Lučki most-Narodno pozorište u ul.M.Tita i dio kolektora iz kišnog preljeva KP3 prema rijeci Neretvi na lokaciji ispred mosta Musala odnosno hotela Bristol.

Bešlić je također istaknuo kako za završetak projekta kolektora u Gradu Mostaru nedostaje još oko 2 milijuna eura, ali da se intenzivno radi na osiguranju tih sredstava, kako bi se cijeli projekt što prije priveo kraju.

Kako je kazao Slobodan Pilipović, regionalni menadžer svi radovi se izvode specifičnom tehnologijom mikro tuneliranja koja do sada u ovom obimu nije korištena u BiH. Tehnologija i strojevi kojom će se izvoditi radovi su iz Njemačke, a na dijelu poslova bit će angažirane kompanije iz BiH.

Natrag