Zaprimljeno je 330 predmeta za procjenu šteta

U Gradsku upravu Mostara do ponedjeljka 4.ožujka 2019. godine (propisani rok za prijavu) zaprimljeno je 330 predmeta za procjenu šteta koje su nastale od olujnog vjetra koji je zadesio područje Mostara 23. i 24. ožujka 2019.

Zbog velikog broja zahtjeva imenovano je pet stručnih komisija koje su već na terenu i vrše procjenu šteta u skladu s Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 75/04, 38,06, 52/09, 56/09 i 36/14).

Stranke koje su podnijele zahtjev do ponedjeljka, 4. ožujka 2019. svakodnevno se kontaktiraju od strane stručnih komisija o danu izlaska komisije na teren radi njihove prisutnosti.

Predmeti koji su zaprimljeni nakon ponedjeljka 4. ožujka 2019. Komisija neće razmatrati zbog neblagovremenosti prijave i neće biti predmet procjene.

Natrag