Servisne informacije

Donosimo pregled hotela, rent a car servisa, motela, ugestiteljskih objekata i drugog u Gradu Mostaru.

KULTURNE INSTITUCIJE I UDRUGE U GRADU MOSTARU

1. Muzički centar PAVAROTI Mostar
Direktor: Tajma Guzin
Tel: 036/550-750; www.mcpavarotti.com
Adresa: Maršala Tita 179

2. SIMFONIJSKI ORKESTAR - MOSTAR
Ravnatelj: Snježana Zovko
Tel: 063/437-937
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

3. LUTKARSKO KAZALIŠTE - MOSTAR
Ravnateljica: Ružica Bošković
Tel: 036/314-893; www.lutkamo.com
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

4. HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA
Ravnatelj: Danijel Vidović
Tel: 036/314-605; 063/311-835, www.kosaca-mostar.com
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

5. CENTAR ZA KULTURU
Direktor: Senad Suljić
Tel: 036/580-182;  Adresa: Rade Bitange 13

6. NARODNO POZORIŠTE - MOSTAR

Direktor: Almir Mujkanović
Tel: 036/580-128; www.narodno-mostar.info
Adresa: Brkića br. 2

7. POZORIŠTE LUTAKA - MOSTAR
Direktor: Edin Kmetaš
Tel: 036/552-625, www.plm.ba
Adresa: Braće Ćišića br. 15

8. DOM KULTURE BLAGAJ
Direktor: Saudin Guja
Tel: 036/573-278; 061/719-269
Adresa: Branilaca Bosne bb

9. KULTURNI CENTAR MOSTAR SJEVER - POTOCI
Direktor: Elvedin Mujan
Tel: 036/574-716; 061/719-259
Adresa: Put za Ruište 88208 Potoci

10. MOSTARSKI TEATAR MLADIH
Direktor: Tanja Miletić-Oručević
Tel:
036/551-124; www.mostartm.weebly.com
Adresa: Trg Republike br. 1

11. NARODNA BIBLIOTEKA-ODJEL DJEČJA BIBLIOTEKA - MOSTAR
Direktor: Rasim Prguda
Tel: 036/551-487; www.nbm.ba
Adresa: Maršala Tita br. 55

12. MUZEJ HERCEGOVINE
Direktor: Asim Krhan
Tel: 036/551-602; www.muzejhercegovine.com

Adresa: Bajatova br.4

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA - MOSTAR
Odgovorna osoba: 
Tel: 036/552-905;
Adresa: Maršala Tita 178

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE PREPOROD-GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR
Odgovorna osoba: Damir Sadović
Tel: 036/552-537; 061/891-139 (tajnik)
Adresa: Mala Tepa br. 3

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK - MOSTAR
Odgovorna osoba: prof. dr. fra. Andrija Nikić
Tel. 036/323-310; 063/326-505
Adresa: Kneza Mihovila V. Humskog br. 2

INTERNACIONALNI ANSAMBL IGARA I PJESAMA ETNO FOLK - MOSTAR
Odgovorna osoba:
Tel. 036/580-890;
Adresa: Alekse Šantića bb

MOSTARSKE MAŽORETKINJA ZRINJSKI - MOSTAR
Odgovorna osoba: Katica Pranjić
Tel: 036/328-382; 063/316-971-Nataša
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

UMJETNIČKO DRUŠTVO MOSTARSKE KIŠE - MOSTAR
Odgovorna osoba: Amra Dugalić
Tel: 036/580-775; 061/489-022
Adresa: Adema Buća 17

MATICA HRVATSKA
Odgovorna osoba: Josip Muselimović
Tel: 036/323-895; 036/323-501
Adresa: Kralja Zvonimira bb

HKD SVETI ANTE –CIM - MOSTAR
Odgovorna osoba: Luka Marić
Tel: 036/341-941; 063/311-240
Adresa: Treće cimske bojne bb

KULTURNO – PROSVJETNO DRUŠTVO BLAGAJ
Odgovorna osoba: Nihad Jašarević
Tel: 061/271-695
Adresa: Blagaj bb

HRVATSKA GLAZBA
Odgovorna osoba:
Tel:
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE MOSTAR

Odgovorna osoba: Ivan Vukoja

tel: 036/325-411, www.hnk.ba

Adresa: Kneza Domagoja bb

ZRAČNA LUKA

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA MOSTAR
Adres a : Ortiješ bb, P.O. BOX 04
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 350 212  
Fax: +387 36 350 992
Web: http://www.mostar-airport.ba
E-mail: airport-traffic@tel.net.ba
               mostar-airport@tel.net.ba

TURISTIČKE AGENCIJE

FORTUNA TOURS DMC MOSTAR
Adresa: Rade Binge 34,
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 552 197
Fax: +387 36 551 888
Generalni kontakt: headoffice@fortuna.ba
Web: www.fortunamostar.com | www.fortuna.ba

Turisticka agencija Autoprevoz-bus d.d. Mostar
www.autoprevoz-bus.ba
Mostar 
Adress: Trg Ivana Krndelja b.b. 88 000 Mostar
Tel/Fax:  +38736/551-900
Web: -
E-mail: autoprevozbusmo@bih.net.ba

Blagaj
Adresa: Ulica Branilaca Bosne 52 Blagaj
Tel/Fax: 036572190
E-mail: autoprevozbusbl@bih.net.ba

TICKET d.o.o MOSTAR
Adresa : Splitska 5a, 88 000 Mostar
(poslovna zona u centru Mostara)
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 32 66 35 , 31 50 61
Fax: +387 36 31 50 61
Web: http ://www.ticket.ba
E-Mail: ticket@ticket.ba, ticket@tel.net.ba

KOMPAS d.o.o MOSTAR
Adresa : Dr.Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
(poslovna zona u centru Mostara)
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 333 050;   333 052;   397 355;  
063 328 155 (Direktor)
Fax: +387 36 333 053
Web: http ://www.kompas-mostar.com
E-Mail: kompas-mostar@aplus.ba

ATLAS
Adres a : Dr.Ante Starčevića
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 326 631
Fax: +387 36 318 771
Web: -
E-Mail: atlas-ambasador.medjugorje@tel.net.ba

ALMIRA TRAVEL
Adres a : Mala Tepa 9
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 551 873;   061 212 570
Fax: +387 36 551 873
Web: http://www.almira-travel.ba/
E-Mail: a.travel@bih.net.ba

COMODER
Adres a : Dr.Ante Starčevića 32
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 319 201
Fax: +387 36 317 903
Web: http://www.boom.ba/comoder
E-Mail: comoder-iata@tel.net.ba

Bon Voyage
Adress: Rade Bitange 9, 88 000 Mostar
Tel: +38736/508-229
Fax: +38736/508-229
Web: http://www.bonvoyagemo.com

AIR BOSNA
Adresa: Braće Fejića bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 551 820
Fax: +387 36 551 822
Web: -
E-Mail: -

REISE-SERVICE
Adresa: Dubrovačka bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 314 888
Fax: +387 36 323 500
Web: http://www.reise-service.max.net.ba
E-Mail: reise-service@max.net.ba

RENT-A-CAR

CARRUS RENT A CAR

Mostarskog Bataljona bb (Hotel Bristol)

88000 Mostar

e mail: info@carrus.ba

web:www.carrus.ba

mob. +387(0)61 343 552

ARTIC RENT-A-CAR
Artic Trade doo Mostar
Mostarskog Bataljona bb
88000 MOSTAR
web: www.artic.ba
e mail: info@artic.ba
tel/fax: 036 557 335
fax: 036 557 336
mob: 061 839 140

RENT-A-CAR
Hyundai auto BH

Trg Ivana Krndelja 1 - Autobusna stanica
88000 MOSTAR
web: www.hyundai.ba
e mail: rentacarmo@hyundai.ba
tel/fax: 036 552 404
mob: 061 210 267

BUDGET
Adresa: Mostarskog bataljona bb, Hotel "Bristol"
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 580 204; +387 62 215 442
Fax: +387 36 317 166
Web: http://www.budget.ba
E-Mail: budgetmo@budget.ba

ADRIATIC RENT-A-CAR
Husnije Repca 5- Bulevar
88 000 Mostar
tel/fax: +387 36 580 021
mob: +387 63 557 782
e-mail: info@adriatic-yachting.ba
web: www.adriatic-rent.com

HOTELI

HOTEL "BRISTOL"
Adresa: Mostarskog bataljona bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 550 082
Fax: +387 36 550 082
Web: http://www.bristol.co.ba
E-Mail: bristol@cob.net.ba

HOTEL "MEPAS"
Adresa: Kneza Višeslava b.b.
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 382 000
Web: http://www.mepas-hotel.ba/
E-Mail: info@mepas-hotel.ba

HOTEL "BEVANDA" * * * *
Adresa: Stara Ilićka bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 332-332; 332-335
Fax: -
Web: http://www.hotelbevanda.com
E-Mail: hotel.bevanda@tel.net.ba

HOTEL "MOSTAR"
Adresa: Kneza Domagoja bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 322 679
Fax: +387 36 317 950
Web: www.hotel-mostar.com
E-Mail: -

HOTEL "PELLEGRINO"
Adresa: Faladžića 1c (Brace Fejica bb)
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 61 480 784
Fax: +387 36 552 509
Web: www.hotel-pelegrino.ba
E-Mail: pellegrino@hotel-pellegrino.ba

HOTEL "OLD TOWN"
Rade Bitange 9 / Onešćukova 30
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0) 36 55 88 77
fax: +387 (0) 36 55 88 76
e-mail:oldtown@oldtown.ba
web: www.oldtown.ba

PANSIONI

PANSION "MOST"
Adresa: Cernica, Adema Buća 100
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 552 528; 552 660
Fax: -
Web: -
E-Mail: pansion_most@yahoo.com

PANSION "TANOVIĆ"
Adresa: Maršala Tita 181
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 550 953
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

VILLA "ROSE"
Adresa: Kahvina 8
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 300
Fax: +387 36 578 300
Web: http://www.pansion-rose.ba
E-Mail: info@pansion-rose.ba

Villa "Sunny inn"
Buna bb, Mlinice
88202 BUNA-MOSTAR
Bosna i Hercegovina
tel:    ++387(0)36 480-277
GSM:  ++387(0)63 299-124
http://www.sunnyinn.ba

VILLA "OSSA"
Adresa: Gojka Vukovića 40
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 322
Fax: -
Web: -
E-Mail: villaossa@cob.nat.ba

PANSION "ZDRAVA HRANA"
Adresa: Brankovac, Alikafića 5
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 551 444; Mob: +387 61 272 525
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

PANSION "BOTICELLI"
Adresa: Muje Bjelavca 6
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 513; Mob: +387 63 319 057
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

VILLA "BLAGAJ"
Adresa: Blagaj
Mjesto: BLAGAJ (KOD MOSTARA)
Telefon: +387 36 572 500; Mob: +387 61 106 206
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

BANKE

Sparkasse Bank d.d.
- Poslovnica Mostar, Husnije Repca bb
Tel: 036/501-801
- Kralja Tvrtka br. 12
036/333 450
Web: http://www.sparkasse.ba

BOSNABANKINTERNATIONAL
Filijala Mostar
Tel: 036/555-710
Web: www.bbi.ba

Moja banka
PoslovnicaMostar
Kralja Petra Krešimira IV, 8a
Tel: +387(0)36 33 54 33 / 33 54 30
Web: http://www.moja-banka.ba/

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar
Kneza Branimira 2b
Tel: 036/444-200, 444-444, 444-445
Filijala: Trg hrvatskih velikana bb- Rondo
Tel. +387 36 449 850, Fax +387 36 335 832
Poslovnice: Stjepana Radića, lamela E
Tel. +387 36 448 120/121, Fax +387 36 335 877
Web: www.hypo-alpe-adria.ba

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
Kardinala Alojzija Stepinca bb
Tel: 035 302 844
Web: http://www.nlb.ba

Razvojna banka Federacije BiH
Kraljice Katarine br. 8
88000, Mostar, BiH
Telefon: ++ 387 36 448-100
Fax: ++ 387 36 448-111
http://www.rbfbih.ba

Privredna banka Sarajevo
- Mostarskog bataljona 27
tel: 558-810
- Maršala Tita 114
tel: 551-131
http://www.pbs.ba

ProCredit Bank
Filijala: biskupa Čule bb
Tel: 036/449-720
Web: www.procreditbank.ba

Raiffeisen Bank d.d.
- Kralja Petra Krešimira 1.
- Trg Republike 3
Web: www.raiffeisenbank.ba

Turkish Ziraat Bank Bosnia D.D.
- Mladena Balorde 2
Tel: +387 36 501 650
Web: http://www.ziraatbank.ba

UniCredit Bank d.d.
- Kardinala Stepinca bb (Mepas mall)
Tel: 036/312 - 119
- Dubrovačka 4
036/ 323 - 275
- Mostarskog bataljona 4
036/ 501 - 420
- Kralja Petra Krešimira IV B2
036/333 - 901
Web: www.unicreditbank.ba

Intesa Sanpaolo Banka d.d.
- Kardinala Stepinca 2
036 334 432
-
Alekse Šantića 2
036 501 615
-
Kralja Tomislava 61
036 333 644
http://www.intesasanpaolobanka.ba

Vakufska Banka d.d.
Trg Musala 4 036/502-200
Web: www.vakuba.ba

Sberbank BH d.d.
- Dr. Ante Starčevića bb
Tel: 036/334-007
- Fejićeva bb 036/501-672,
- Petra Krešimira IV bb 036/333 227
Web: http://www.sberbank.ba/

Union banka d.d.
Braće Fejića 25
+387 36 551 341
http://www.unionbank.ba