Srednje škole u Gradu Mostaru

Srednja medicinska škola
USRC Mithad Hujdur Hujka bb, Sjeverni logor
576 -851, 572 760

 

Srednja elektrotehnička škola (web)
Alekse Šantića
580 – 126; fax 580 – 127

Srednja tekstilna i poljoprivredna škola
USRC Mithad Hujdur Hujka,  Sjeverni logor
570-034

 

J.U.Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar (web)
Mile Budaka
566 – 290  fax 325210

Gimnazija fra.Grge Martića (web)
Kralja Tomislava 9a
326-994

 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica (web)
Franjevačka, 18
332-971

Srednja škola likovnih umjetnosti
Gabrijela Jurkića

Bleiburških žrtava, 35
322-571

 

Srednja strojarska škola. Fausta Vrančića (web)
Kralja Zvonimira, 24
318-526

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca
Kralja Zvonimira, 24
318-527

 

Srednja turističko – ugostiteljska škola
Stjepana Radića, 3
320-107

Srednja prometna škola (web)
Kralja Zvonimira, 24
321-791
  Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
Kralja Tomislava 1
318 – 525
Srednja ekonomska škola Joze Martinovića
Kralja Tomislava 1.
310 – 846
  J.U. Srednja građevinska škola
Konak bb
551 – 456
J.U.srednja ekonom. i turist- ugostiteljska škola
Konak bb
576 – 766
  Gimnazija Mostar (web)
Španski trg br.1
324-440, 315-216
J.U.Druga Gimnazija Mostar
USRC Mithad Hujdur Hujka, Sjeverni logor
551-615, 554 220
  Glazbena škola Ivana.pl.Zajca
 Trg hrvatskih velikana bb 
320 – 127
Muzička škola I i II stupnja
Maršala Tita 179
551 - 462
   

 

LOKACIJE SREDNJIH ŠKOLA

Osnovne škole u Gradu Mostaru

O.Š.Antuna Branka Šimića
Kraljice Katarine, 38
330-552

O.Š.Ilići
Ilićka bb
330 - 732

J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović–Šejh Jujo”
Ul.XX.br.44. Šehovina
576-483; 576-765 Fax 557 605

Treća osnovna škola (web)
Trg hrvatskih velikana,bb
318-451, 487-010

J.U.IV osnovna škola
Salke Šestića, 23
551-463, Fax 554 225

O.Š.Ivana Gundulića
Rudarska, 87
347-196

J.U.VI osnovna škola
A.Šantića, 10
580-288

J.U.O.Š. Mujaga Komadina
G.Vukovića, 11
578-217, Fax 557-730

O.Š.Silvija Strahimira Kranjčevića
Blajburških žrtava 35.
 
311-160

O.Š.Cim
III.
Cimske bojne bb
341-712

O.Š.Bartola Kašića
Rude Hrozničeka 46c
350-128
O.Š.Petra Bakule
Kralja Tomislava, 9
328-675
J.U.O.Š.Zalik
Ul.Muje Pašića, 7
555-701, 571-113
O.Š.Vrapčići
Vrapčići bb
582-162
O.Š.Bijelo Polje – Potoci
Potoci bb
556-840
O.Š.Gnojnice
Gnojnice, bb
584-598
O.Š.Drežnica
Drežnica
586-235
J.U. O.Š. Blagaj
Branilaca Bosne bb

572-479
J.U.O.Š.”Omer Maksumić” Podvelež
Podvelež
560-291
O.Š.Ilije Jakovljevića
Dr.A.Starčevića, bb
324-919
O.Š.Marina Držića Buna
Buna bb
480-510,132
O.Š.Kruševo
Kruševo
486-380
J.U.Centar za djecu i omladinu sa posebnim
potrebama”LOS ROSALES”
Južni logor, bb
556-581
Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama 
Nikole Šubića Zrinskog bb

313-250

 

LOKACIJE OSNOVNIH ŠKOLA

Vrtići u Gradu Mostaru

USTANOVA“ DJEČJI VRTIĆI“ MOSTAR

     

JU“DJEČIJI VRTIĆI-CICIBAN“ MOSTAR

Kuća od kamena
Vukovarska bb
318 125
  Renzo Donazzon
Potoci bb,Bijelo Polje
574 924
Radobolja (centralni vrtić-uprava)
Kneza M.V Humskog bb
325 153
  Zvjezdica
Muje Pašića bb, Zalik
570 146
Sunce
Zrinski Frankopana bb
343 268
  Bambi
Trg Ivana Krndelja, Bejrut
551 601
Zvončić
Dr. A. Starčevića bb
347 927
  Jasmin (centralni vrtić- uprava)
Braće Fejića 66a
550 037, 554 110 fax
    Pčelica
Tekija bb
576 308

Popis vrtića u Mostaru (preuzimanje)

LOKACIJE VRTIĆA