Ustanove Grada Mostara

M.C. PAVAROTI
Tel: 036/550-750; 
Adresa: Maršala Tita 179

SIMFONIJSKI ORKESTAR  -  MOSTAR
Tel: 063/313-666
Adresa:  Trg hrvatskih velikana bb

LUTKARSKO KAZALIŠTE-MOSTAR (web)
Tel: 036/314-893; 
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

H. D. HERCEG STJEPAN KOSAČA
Tel: 036/314-605; 
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

CENTAR ZA KULTURU
Tel: 036/580-182; 

NARODNO POZORIŠTE - MOSTAR (web)
Tel: 036/555-141; 
Adresa: Brkića br. 2

POZORIŠTE LUTAKA -MOSTAR (web)
Tel: 036/558-450,
Adresa: Braće Ćišića br. 15

DOM KULTURE BLAGAJ
Tel: 036/573-278; 
Adresa: Branilaca Bosne bb

KULTURNI CENTAR
MOSTAR SJEVER – POTOCI
Tel: 036/574-716; 
Adresa: Put za Ruište 88208 Potoci

TEATAR MLADIH -MOSTAR
Tel: 036/551-124; 
Adresa: Trg republike br. 1

NARODNA BIBLIOTEKA-
ODJEL DJEČIJA BIBLIOTEKA -MOSTAR
Tel: 036/551-487; 
Adresa: Maršala Tita br. 55

MUZEJ  HERCEGOVINE (web)
Tel: 036/551-602; 
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------
DOM ZDRAVLJA MOSTAR (web)
Mihaila Višćevića humskog bb
324-301
GRADSKA LJEKARNA MOSTAR
Ante Starčevića 13
347-892
Z.U. APOTEKA „STARI GRAD“
Maršala Tita 123
551-035

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO
LIJEČENJE OVISNOSTI
Ante Starčevića
347-497

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Fra Franje Milićevića
335-900

CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA-OSOBE
Tekija 40
576-361

DJEČJI DOM (web)
Južni logor bb
576-248
CENTAR ZA DJECU I OMALDINU
SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“
Južni logor bb
556-581
PUČKA KUHINJA
Kantarevac bb
314-363
SPORTSKI SAVEZ GRADA MOSTARA (web)
Ante Starčevića 34
347-868

 

Gradske ustanove (preuzimanje)

Gradska produzeća

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA
AERODROM MOSTAR d.o.o.
(web)
Ortiješ bb
350-212

                        

„TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o.
Mala tepa bb
551-338

„KOMOS“ d.d.
Opine bb
555-102

 

„MOSTAR-BUS“ d.o.o. (web)
Bulevar Narodne revolucije 11
580-210

„KOMUNALNO“ d.o.o.
Opine bb
576-996

 

„VODOVOD“ d.o.o.
Mile Budaka 106
314-890

„UBORAK“ d.d.
Vrapčići bb
574-767

 

„DEPONIJA“ d.o.o.
Vrapčići bb
576-332

„MOSPORT“ d.o.o.
USRC MITHAD HUJDUR HUJKA bb
570-137

 

„MOSTAR PARKING“ d.o.o.
BNR bb

J.P. „PARKOVI“ d.o.o.
Zagrebačka bb

  „HOTEL ERO“ (web)
314-873

Gradska poduzeća (preuzimanje)