• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • JAVNI OGLAS Za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar

JAVNI OGLAS Za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03), člana 64. stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05) gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Nazad