Javni poziv za raspored taxi vozila 2021.

Pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na Javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na taksi stajalištima, sukladno Planu razmještaja auto-taksi vozila na području Grada Mostara za 2021. godinu. Tekst Javnog poziva zainteresirane osobe mogu preuzeti na Web stranici Grada Mostara, u Centru za usluge građanima i u Odjelu za urbanizam i građenje.

Nazad