Нови Закон о матичним књигама

У мају ове године донесен је нови Закон о матичним књигама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:37/2012).

Тим законом уређене су надлежности за вођење матичних књига, врста и садржај матичних књига, матични регистар, упис података у матичне књиге, упис чињеница у матичне књиге, издавање извода и увјерења из матичних књига, увид у матичне књиге и кориштење података из матичних књига, обнављање матичних књига, управни надзор, рјешавање жалби и прекршајна одговорност и друга питања која се односе на матичне књиге у Федерацији Босне и Херцеговине.

Извјешћа рођених, умрлих и вјенчаних у Подручним уредима (Матичним уредима) Града Мостара, у складу с чланком 68. и 69. који се односе на кориштење података из матичних књига и Регистра и заштиту података из матичних књига, убудуће се неће достављати јер су сви корисници података из Регистра дужни осигурати заштиту података, што се врши по Закону о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине“број:49/06).

 

С поштовањем,

Шеф Службе

__________

Азра Батлак

 

Иди назад