Тко су особе које могу добити извод из матичних књига

Пошто је на снази ново Упутство о начину вођења матичних књига,("Службене новине Ф БиХ" број 51/13) потребно је истакнути тко су овлаштене особе које могу добити извод из матичних књига. Члан 64. Закона о матичним књигама Ф БиХ (Лица овлаштена за тражење извода и увјерења из матичне књиге) Извод из матичне књиге и увјерења о чињеницама из матичних књига издају се на

Детаљније...

Када и гдjе можете добити извод из Матичних књига

Јавне услуге; издавање извода из матичних књига, овјера докумената и пријем захтјева могу се остварити на сљедећим локацијама у термину од 08 и 30 до 14 часова, подручни уреди и бројеви телефона:

Детаљније...

Нови Закон о матичним књигама

У мају ове године донесен је нови Закон о матичним књигама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број:37/2012).

Детаљније...

Из матичних књига за период од 21.06. до 27.06.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 21.06. до 27.06.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...

Из матичних књига од 14.06. до 20.06.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 14.06. до 20.06.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...

Из матичних књига од 07.06. до 13.06.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 07.06. до 13.06.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...

Из матичних књига за период од 31.05. до 06.06.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 31.05. до 06.06.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...

Из матичних књига за период од 24.05.2012. до 30.05.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 24.05.2012.године до 30.05.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...

Из матичних књига од 17.05. до 23.05.2012. године

Податци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 17.05.2012.године до 23.05.2012. године. Податци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су податци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички..

Детаљније...

Из матичних књига од 10.05. до16.05.2012. године

Подаци о упису у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих за период од 10.05. до 16.05.2012. године. Подаци су достављени из шест Подручних уреда Мостар, уз напомену да су подаци подручних уреда Југозапад, Запад и Југ заједнички.

Детаљније...