Уписи у матичне књиге

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Џевлан Сањин и Ћосић Самира Клепо Орхан и Веледар Адела УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Лалић Јусуф, Папоња Ката. Градско подручје Стари Град

Детаљније...

Уписи у матичне књиге

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа. УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Није било уписа. Градско подручје Стари Град УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Мајке рођених мушких беба Није било уписа. Мајке рођених женских беба Није било уписа.

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа. УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Није било уписа. Градско подручје Стари Град УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Мајке рођених мушких беба Жујо Сенада

Детаљније...

Уписи у матичне књиге

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа. УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Пејдо Ковиљка. Градско подручје Стари Град УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Мајке рођених мушких беба Наздрајић Азерина Шеро Арнела Мутиловић Елвира Новалић Елведина Хусејић Ђула Пулеши Сенавера

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Куртовић Дијан и Мањигафић Азра УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Мацић Салих.

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа. УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Азиновић Анђа, Пињић Омер. Градско подручје Стари Град УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Мајке рођених мушких беба

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ 1. Хаџиосмановић Алмир и Зубовић Лејла УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Бован Стана, Пејак Ристо, Кожул Вера, Бобић Ђула. Градско подручје Стари Град УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Мајке рођених мушких беба 1. Клепо Мелина 2. Ханџар-Деировић Јасмина 3. Балавац Ламија 4. Цокић Дина 5. Дедовић Адела

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа. УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Алић Ајка. Градско подручје Стари Град

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ Није било уписа.

Детаљније...

Из матичних књига

Градско подручје Сјевер УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Није било уписа. ВЈЕНЧАНИ 1. Џафић Сенад и Шашковић Зијада УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Није било уписа.

Детаљније...