Iz matičnih knjiga od 17.05. do 23.05.2012. godine.

Podatci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 17.05.2012.godine do 23.05.2012. godine. Podatci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podatci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Voloder Senad i Brekalo Armana
 2. Nuhić Aldin i Turajlić Zahida
 3. Eglenović Elvir i Delić Melisa
 4. Hodžić Emir i Salihović Nidela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Mitrić Žarko, Mandić Tihomir.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Radoš Selma
 2. Hrvić Erna
 3. Ružičić Tanja

Majke rođenih ženskih beba

 1. Palić Arminka
 2. Heljić Lejla
 3. Hodžić Alma
 4. Šabanović Dženana
 5. Kovač Svetlana
 6. Idriz Sabina
 7. Delalić Elha

VJENČANI

 1. Alikalfić Ammar i Ćišić Amra
 2. Hasanagić Samir i Marić Jasmina
 3. Krvavac Arif i Torlo Sanija
 4. Smajkić Mersed i Mešić Mirela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Džajo Emina, Boškailo Omer, Voloder Sadina, Bošnjak Marko.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Jelena Drmać                                                              Mostar
 2. Josipa Matijević                                                          Široki Brijeg
 3. Dragana Vrljić                                                             Mostar
 4. Milka Bošnjak                                                             Posušje
 5. Kata Vukša                                                                 Mostar
 6. Milena Šilić                                                                 Čapljina
 7. Silvija Spajić Jurilj                                                       Široki Brijeg
 8. Kristina Ćavar                                                             Mostar
 9. Mirela Zeljko                                                              Široki Brijeg

Majke rođenih muških beba

 1. Anđela Lovrić                                                             Široki Brijeg
 2. Kristijana Hrkać                                                          Široki Brijeg
 3. Ljubica Mikulić                                                           Široki Brijeg
 4. Ivona Bevanda                                                             Mostar
 5. Martina Grbešić                                                          Široki Brijeg
 6. Marina Škobić                                                              Mostar
 7. Žaneta Karamatić                                                         Posušje
 8. Karolina Marušić                                                          Široki Brijeg
 9. Filipa-Ria Sesar                                                             Posušje
 10. Ivana Anić                                                                   Mostar
 11. Marijana Skoko                                                            Mostar
 12. Franciska Miličević                                                       Posušje
 13. Danijela Marić                                                             Mostar
 14. Ivona Ćavar                                                                 Široki Brijeg
 15. Darija Ćavar Đolo                                                         Mostar

VJENČANI

 1. Lana Gušanac i Jadranko Dragoje
 2. Matea Ajduk i Davor Vidačak
 3. Đani Kević i Sijana Seferović
 4. Franciska Lukač i Vilenko Vujičević
 5. Martina Marić i Mario Raspudić
 6. Marija Topić i Vlatko Marinović
 7. Nikolina Andačić i Zdenko Stanić
 8. Ines Kotlo i Marko Šubert
 9. Andrijana Perić i Lasić Leo

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Zovko Ruža, Svrdlin Milan, Ivanović Nemanja, Pehar Mirko, Šimić Veljko, Vidović Branka, Bago Anđa, Boloban Sulejman, Bonić Biserka, Bošnjak Mate, Božić Mara, Čilić Fata, Vrljić Stojan, Drežnjak Irena, Džinić Sureja, Hakalo Mustafa, Jovanović Miodrag, Kreso Mubera, Krešo Andrija, Marić Stipo, Martinović Anica, Martinović Marinko, Polić Mijata, Popić Samija, Prusina Mirko, Puvača Dunja, Rajković Derviš, Raspudić Mate, Saltarić Vlado, Simić Zorka, Škoro Sena, Tipura Ibrahim, Zovak Ljiljanka, Savić Desimir, Krešić Manda.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Čomor Vedran i Dizdar Azra

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Demirović Omer.

 

 

 

Nazad