Iz matičnih knjiga

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 05.04.2012.godine do 11.04.2012. godine

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Mujan Amer i Bebanić Aldina
 2. Pinjić Alis i Munikoza Jasmina

UPIS U MATIČNU KNjIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Šubara Azra
 2. Kajić Ela
 3. Ćorojević Halida
 4. Kezo Amela

Majke rođenih ženskih beba

 1. Vražalica Tajma

VJENČANI

 1. Selimović Senad i Selimović Sabiha
 2. Čolaković Irfan i Ćorović Jasna
 3. Bećirović Dragan i Džiho Džamna
 4. Gosto Mehmedalija i Ahmetović Aldijana

UPIS U MATIČNU KNjIGU UMRLIH

Demirović Rabija, Mušinović Fata, Hindić Ismet.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Anita Matijević                                                       Široki Brijeg

2. Ivana Zelenika                                                        Čapljina

3. Marinka Grubišić                                                    Grude

4. Žana Pehar                                                             Čitluk

5. Mirela Gašić                                                           Mostar

6. Stana Ćorić                                                            Posušje

7. Josipa Buntić                                                          Posušje

8. Ivana Sabljić                                                           Široki Brijeg

9. Danijela Pavlović                                                    Stolac

10. Marina Flutur                                                        Čitluk

11. Ružica Martinac                                                    Čitluk

12. Antonija Marić                                                      Grude

13. Marija Zekić                                                         Mostar

Majke rođenih muških beba

1. Samra Tabaković                                                    Mostar

2. Ilona Marić                                                             Mostar

3. Adrijana Marić                                                       Široki Brijeg

4. Dajana Gilja                                                Široki Brijeg

5. Marijana Šušak                                                       Široki Brijeg

6. Ana Ivanković                                                        Široki Brijeg

7. Matilda Zadro                                                         Široki Brijeg

8. Gordana Radoš                                                      Široki Brijeg

9. Marijana Mandić                                                    Široki Brijeg

10. Ivana Sušac                                                          Mostar

11. Ivana Ljuban                                                         Čapljina

12. Tea Mikulić                                                          Široki Brijeg

13. Lucija Vidović                                                      Prozor

14. Ivana Jukić                                                Posušje

15. Lidija Marinčić                                                      Čitluk

16. Sanja Grgić                                                           Mostar

17. Ivana Korać                                                         Čitluk

18. Josipa Vukoja                                                       Široki Brijeg

19. Mirsada Berić                                                       Prozor

20. Mirona Munetić                                                    Mostar

21. Žanet Leventić                                                      Grude

22. Ivana Gačić                                                          Mostar

23. Tijana Spaić                                                          Mostar

24. Silvana Šaravanja                                                  Čitluk

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNjIGU UMRLIH

Mara Ivanković, Anica Kožul, Zoran Bender, Zdravka Blažević, Luka Bošnjak, Teodora Bukvić, Ibrahim Dizdar, Vasilije Dukovski, Stjepan Đerek, Mato Faletar, Dragoljub Jarendić, Nevenka Lauc, Ljubo Marić, Stojka Marić, Zdravko Nemac, Tomislav Papac, Dragan Pelaić, Anđa Peran, Vinko Perić, Svetozar Prskalo, Željka Raič, Luca Šunjić, Biljana Šunjić, Stanko Topić, Juso Trebović, Jagoda Turajlić, Šima Vuksanović, Ivan Zovko, Ivan Brekalo, Viktor Marić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNjIGU UMRLIH

Crnomerović Zejna

Natrag