Iz matičnih knjiga 12.04.-18.04.2012.godine

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 12.04.2012. do 18.04.2012. godine.

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 12.04.2012. do 18.04.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

 1. Fjeran Ljubica.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Kurtović Aida
 2. Tipura Farza
 3. Rejhan Adisa
 4. Pobrić Arnela
 5. Tuka Nasijha
 6. Bubalo Senaida

Majke rođenih ženskih beba

 1. Husnić Almedina
 2. Batlak Erna
 3. Kljako Amna
 4. Tunović Emira
 5. Gaši Kona
 6. Raguž Svjetlana
 7. Čerkić Mira
 8. Begović Sanida

VJENČANI

 1. Demirović Jasmin i Lingo Mirsada
 2. Marić Sanid i Letuka Amra
 3. Čelebić Arman i Demić Emira

UPIS U MATIČNU KNJUGU UMRLIH

Brković Halima, Cvijetić Slavko, Mešukić Salko, Pekušić Šerif, Kurtović Esma, Tepeš Branka, Rebac Sead.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1.Mirela  Luburić                                Ljubuški

2.Ivana  Petrović                                 Posušje

3.Marija Šilić                                      Mostar

4.Marija Njavro                                  Čapljina

5.Ružica  Rezo                                    Posušje

6.Vedrana  Mišić                                 Stolac

7.Miljenka  Vasilj                                Čitluk

8.Katarina  Zovko                               Mostar

9.Helena  Kuzman                               Stolac

10.Katica  Raspudić                            Mostar

11.Mirjana  Sabljo                              Posušje

Majke rođenih muških beba

1.Dijana  Ćužić                                   Mostar

2.Mirela  Šimić                                   Grude

3.Ivana Prskalo                                   Široki Brijeg

4.Monika  Bevanda                              Mostar

5.Ines  Blažević                                   Mostar

6.Ivana  Vukojević                               Ljubuški

7.Azra  Tanović                                   Mostar

8.Ana  Čuljak                                      Široki Brijeg

9.Lidija Lesko Bošnjak                          Mostar

10.Danijela  Vučemil                             Mostar

11.Ana  Žulj                                        Grude

12.Mira Šantić                                     Široki Brijeg

VJENČANI

1.Ana Liješnić i Krešo Šaravanja

2.Vera Čilić i Oliver Glibo

3.Danijela Kordić i Mario Soldo

4.Bojana Jonjić i Perica Miletić

5.Romana Marić i Toni Majić

6.Ivana Milinković-Rosić i Dario Zubac

7.Kristiana Marić i Darko Krezić

8.Vedrana Drmač i Boris Marić

9.Svjetlana Planinić i Vinko Barbarić

10.Marijana Sabelja i Miro Krešić

11.Nina Puljić i Domagoj Hasan

12.Ivana Galić i Slavko Pehar

13.Antonija Stanković i Zoran Martić

14.Mirjana Sičaja i Damir Vučić

15.Dijana Pehar i Ivan Vranić

 

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Pavao Akšam ,Tomislav Buconjić,Slavo Bunoza,Marko Čihorić,Anka Ćavar,Izet Dedić,Bakša Dizdarević, JovoDulać, BlažGačić, DrinkaHrkać, Tomislav Korda, Saveta Majstorović,Vlatko

Martinović, Radmila Mihić, Jakov Škobić, Tomislav Obrdović, Blagica Oreč, Ljubica Pehar ,Matija Protrka ,Nikola Punoš, Ešrefa Stijaković, Stanko Šarac, Maja Šimić, Danica Škoro, Ivan Šutalo, Nerimana Taslaman,Enver Trbonja, Mara Zeljko.

 

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag