Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Tabaković Nihad i Gadara Maida

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Vejzović Munira, Sihirlić Ferid.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Mirvić Jasmina
Puce Amira
Omanović Anela
Tuka Anesa
Trbonja- Omanić Anisa

Majke rođenih ženskih beba
Habibija Mirha
Zukić Emila
Memić Anida
Maksumić Hatidža
Bostandžić Adisa
Husković Sanja
Špago Elvira

VJENČANI
Krhan Aldin i Alajbegović Ajla

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Kafadžić Dika, Šipković Osman, Fazlić Ramo.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. Anita Milićević,   Široki Brijeg
2. Nikolina Čutura,   Čapljina
3. Iva Rezić,   Široki Brijeg
4. Dušanka Babić,   Mostar
5. Mirna Vranjković,   Posušje
6. Julija Galić,   Široki Brijeg
7. Katarina Nakić,   Široki Brijeg
8. Marija Džeba,   Mostar
9. Kristina Marčić,   Stolac
10. Ivana Skoko,   Zagreb
11. Kristina Vujević,   Mostar
12. Ana Cvitanović Draško,   Mostar
13. Draženka Ivanković,   Mostar
14. Danijela Glavina,   Mostar
15. Marija Kordić,   Grude
16. Marijana Krvavac,   Čapljina
17. Marijana Tomić,   Mostar
18 .Katica Žulj,   Posušje
19. Slađana Krešić,   Mostar

Majke rođenih muških beba
1. Renata Lasić,   Široki Brijeg
2. Draženka Kordić,   Čitluk
3. Martina Pavičić,   Široki Brijeg
4 .Gabriela Soldo,   Mostar
5. Željka Ćuk,   Posušje
6. Vesna Ćeškić,   Posušje
7. Julijana Musulin,   Čapljina
8. Maja Zovko,   Široki Brijeg
9. Tanja Markić,   Široki Brijeg
10. Anamarija Prskalo,   Čitluk
11. Ankica Zovko,   Široki Brijeg
12. Danijela Šilić,   Mostar
13. Dijana Stojčić,   Bugojno
14. Marijana Jelčić,   Ljubuški
15. Gordana Rozić,   Mostar
16. Dubravka Crnjac,   Zagreb
17. Ana Milinković,   Mostar
18. Svjetlana Soldo,   Čitluk
19. Ana Novak,   Mostar

VJENČANI
Snježana Stipić i Marinko Petrović

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Emina Alajbegović, Dominik Bilić, Marko Bošnjak, Janja Bubalo, Ilija Đopa, Fata Kukuruzović, Draga Markota, Nikola Prce, Suljo Prguda, Franka Raguž, Mara Milinković, Esmeralda Šehić, Ivan Tolj, Božica Vučina, Ivan Zelenika, Šemsa Salčin, Božica Cvitanović, Manda Bešlić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Tule Ahmed i Poljarević Ema

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Kondžić Sulta, Tikveša Velija.

Natrag