Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Jugo Jusuf, Topić Zaha.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Nije bilo upisa.

Majke rođenih ženskih beba
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Jaganjac Damir i Mielko Agnieszka
Džinko Armin i Agić Emina
Elezović Elmir i Husić Đana
Abaza Miralem i Novalić Elma

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Hadžajlić Azra, Bašić Osman, Đonko Ibrahim, Šašković Fadila, Badžak Merka, Zulović Aziz, Bubalo Zejna.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba
1. Marija Antunović,   Stolac
2. Marija Naletilić,   Široki Brijeg
3. Lana Polić,   Posušje
4. Marija Anić,   Mostar
5. Ana Božić,   Čitluk
6. Ivana Planinić,   Čitluk
7. Mirela Puljić (2 kćeri),   Mostar
8. Brankica Slišković,   Mostar
9. Stanislava Radivojević,   Sarajevo
10. Marija Marić,   Široki Brijeg
11. Ana Sesar,   Široki Brijeg
12. Daniela Galić,   Ljubuški
13. Manuela Pandža,   Mostar

Majke rođenih muških beba
1. Mirjana Barbarić,   Čitluk
2. Dajana Pandža,   Mostar
3. Natalija Jukić,   Posušje
4. Antonija Mikulić,   Široki Brijeg
5. Renata Vranješ,   Grude
6. Jelena Musa,   Mostar
7. Ivana Knezović,   Široki Brijeg
8. Marija Grbeš,   Prozor
9. Dragana Prce,   Čapljina
10. Ivana Palac,   Mostar
11. Martina Soldo,   Mostar
12. Ana Zadro,   Grude
13. Dajana Livaja,   Mostar
14. Martina Ljubić,   Široki Brijeg
15. Šejla Maksumić-Maslo,   Mostar
16. Marija Zovko,   Mostar
17. Alisa Mutilović,   Mostar
18. Stojka Grbavac,   Ljubuški

VJENČANI
Marija Pažin i Mario Kožul
Tanja Bućo i Damir Bošnjak
Marina Vidović i Mario Hrsto
Marijana Radić i Vlado Križanac

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Dušan Batinić, Jasmina Burić, Ante Doko, Halil Hodžić, Azra Ivković, Omer Karić, Božo Margeta, Ljubica Marić, Božo Matić, Iva Stojić, Kata Tomić, Rade Vorkapić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nurković Muhidin i Fetić-Bise Edita

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.

Natrag