Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Čolaković Muamer i Sabljić Ajla

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Omanović Osman, Pajić Fata.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Marić Adna
Kukavica Hidajeta
Mešić Adisa
Morić Zikreta
Softić Amelina
Barbarić Gordana
Zalihić Đonko Amra
Begić Sedina
Jonić Merima
Brkan Aldina (dva dječaka)
Šemšić Denisa
Rustić Anela

Majke rođenih ženskih beba
Muraspahić Zineta
Jazvin Softić Amerlina
Tabaković Sanela
Razić Muamera
Selimotić Belma
Isaković Asmina
Đonko Minka
Mujkanović Emina
Baljić Asja
Pajević Merima
Rustempašić Aida
Keskin Azra
Krvavac Sanela
Miljanović Arnela

VJENČANI
Humačkić Nihad i Tipura Edina
Jelovac Sani i Bojčić Amira
Memić Huso i Husić Suada

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Velagić Halka, Peco Ešrefa, Velagić Alija, Halvadžija Ahmet, Čorbo Derviša.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba

1. Anita Lončar,   Široki Brijeg
2. Ana Marić,   Mostar
3. Ana -Katarina Bonić,   Posušje
4. Ivana Milićević,   Čitluk
5. Nikolina Pravdić,   Mostar
6. Danijela Šušak,   Posušje
7. Žana Krešić,   Široki Brijeg
8. Ilijana Pehar,   Čitluk
9. Irena Markota,   Čitluk
10. Mirjana Buljan,   Posušje
11. Božana Marković,   Stolac

Majke rođenih muških beba
1. Ivana Maslać,   Čapljina
2. Anita Koso,   Mostar
3. Spomenka Ljubić Grbavac,   Široki Brijeg
4. Ružica Galić,   Posušje
5. Mara Tomić,   Prozor
6. Silvija Markotić,   Ljubuški
7. Sanja Kvesić,   Široki Brijeg
8. Tea Marić,   Mostar
9. Dijana Penava,   Posušje
10. Kristina Perić,   Stolac
11. Enida Bašić,   Mostar
12. Daliborka Knezović,   Grude
13. Anita Gugić,   Široki Brijeg
14. Dajana Šantić,   Široki Brijeg
15. Ružica Pločkinjić,   Prozor
16. Josipa Knezović,   Posušje
17. Kristina Grbavac,   Čitluk

VJENČANI
Kornelija Bukmir i Ivica Merdžo

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Vlado Blekić, Halil Didik, Ivica Dujmović, Senada Govedar, Iva Grizelj, Kristina Jović, Olga Krtalić, Neda Ljiljanić, Nediljka Prce, Dominik Tošić, Anđelko Vidović, Ivan Marijanović, Luca Arapović, Spasenija Krešić, Tomica Jurković, Nikola Pjevac, Matija Pandža, Janja Šimunović, Augustin Ćorluka, Janja Kordić, Željka Mikulić, Mijo Malenica, Nevenka Sušac, Ivica Jurić, Asim Abaza, Vlado Petrović, Ornela Vučić, Mara Suljanović, Manda Crnjac, Nafija Vuk, Milan Mikulić, Ismet Jakirović.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Vežić Mevludin i Marić Suada

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Rudan Munta.

Natrag