Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.
VJENČANI
Nije bilo upisa.
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.
Gradsko područje Stari Grad
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba
Husić Jasmina
Dodig Ivana
Faladžić Amra
Bojčić Tea
Macić Aminela
Majke rođenih ženskih beba
Žiko Alisa
Husić Indira
Krpo Anela
Mašinović Zemira
Lerić Zenaida
Macić Ines
Derviškadić Alema
VJENČANI
Džemić Sakib i Količić Eldina
Marić Amel i Derviškadić Lejla
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Bešo Sabiha, Bilal Šaha, Puce Emina, Jahić Remza.
Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba
1. Mirela Tomić-Juričić,   Čitluk
2. Gordana Buntić,   Čapljina
3. Dajana Grle,    Široki Brijeg
4. Emilija Zadro,   Mostar
5. Božana Bokšić,   Široki Brijeg
6. Katarina Marić,   Posušje
7. Kristina Vranić,   Mostar
8. Marina Jurilj,   Mostar
9. Tanja Roso,   Grude
10. Sanela Bošnjak,   Široki Brijeg
11. Anica Begić,   Posušje
12. Josipa Jurilj,   Široki Brijeg
13. Silvana Pavlović,   Mostar
14. Valentina Glamuzina,   Čitluk
15. Ruža Jažo,   Posušje
16. Tanja Maksumić,   Mostar
17.Svjetlana Zovko,   Široki Brijeg
Majke rođenih muških beba
1. Marijana Čuljak,   Široki Brijeg
2. Ana Stipić,   Prozor
3. Ivana Marić,   Posušje
4. Slađana Polić,   Posušje
5. Nađida Zulović,   Mostar
6. Andrijana Vladić,   Mostar
7. Tea Svinčicki,   Mostar
8. Ana Skoko,   Široki Brijeg
9. Danijela Dropuljić,   Ljubuški
10. Marija Bilić,   Rama
11. Anamarija Mandić,   Mostar
12. Dragana Mihić Čolović,   Mostar
13. Ana Žulj,   Posušje
14. Vedrana Bevanda,   Mostar
15. Štefica Krešić Kutleša,   Mostar
16. Tanja Bubalo,   Mostar
17. Marija Kraljević,   Široki Brijeg
18. Karolina Vukančić,   Stolac
19. Maja Rotim,   Široki Brijeg
VJENČANI
1. Dubravka Brajković i Tomislav Brajković
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Anica Aničić, Dragica Arapović, Petar Bešlić, Zora Bokšić, Marko Buntić, Cvita Ćorić, Pavo Rozić, Ilija Jozić, Lucija Madžar, Štefanija Pehar, Niko Pejković, Vice Petrović, Ivan Rozić, Božo Soldo, Niko Stipanović, Dragica Sušac, Dragica Šarac, Hrvoje Šimić, Kornelija Šutalo, Nada Tomazović, Štefanija Tomić, Zlata Tomić, Iva Vukoja, Ekrem Zelić, Šaha Dumpor, Ruža Pandža, Mirko Kvesić.
Gradsko područje Jugoistok
UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.
VJENČANI
Nije bilo upisa.
UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.

Natrag