Iz matičnih knjiga od 03.05. do 09.05.2012. godine.

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 03.05.2012.godine do 09.05.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

 

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Dževlan Esad i Mujan Enisa

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Demić Halil, Šunje Đulsa, Zukić Hasan.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

Nije bilo upisa.

Majke rođenih ženskih beba

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Bratić Nermin i Hajdarović Sanela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Husić Mumin, Tipura Omer, Beglerović Fatima, Buljina Ibrahim, Kajan Smajo, Ivanišević Mladen, Badžak Izet.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Rahima Cokoja                                                          Prozor-Rama
 2. Irena Tadić                                                              Čitluk,Vionica
 3. Valentina Vrljić Mićić                                                Mostar
 4. Kristina Ivanković                                                      Čitluk
 5. Katarina Sabljo                                                         Zagreb
 6. Katarina Matić                                                         Stolac
 7. Vedrana Brać                                                           Stolac
 8. Željka Arapović
 9. Martina Babić                                                           Prozor
 10. Daniela Čović Primorac                                               Mostar
 11. Mirjana Bašić                                                            Posušje
 12. Ivana Vrljić                                                                Mostar
 13. Katarina Knezović                                                       Grude
 14. Mija Zovko                                                                 Mostar

Majke rođenih muških beba

 1. Adrijana Pandža                                                          Mostar
 2. Ana Galić                                                                   Široki Brijeg
 3. Ivanka Mikulić                                                             Široki Brijeg
 4. Lela Čerkez                                                                Mostar
 5. Tina Gilja                                                                   Široki Brijeg
 6. Lidija Jurić                                                                 Mostar

VJENČANI

 1. Delić Deana i Sabljić Danijel
 2. Šunjić Katarina i Mikulić Leo
 3. Anđelić Marlena i Zelenika Ivica
 4. Krezić Sanja i Čolak Karlo
 5. Martinović Anita i Bevanda Ilija
 6. Andrijana Pehar i Lukić Davor
 7. Puljić Danijela i Markotić Bojan
 8. Medić Maja i Jovanović Slobodan
 9. Delić Martina i Marijanović Josip

10.  Dujmović Nikica i Kraljević Nikola

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Alerić Anđelko, Azinović Vinko, Barać Grgo, Bebek Jela, Bovan Jovanka, Budimir Milan, Buhovac Mladen, Buntić Vinko, Cigić Janja, Crnjac Matija, Čuljak Ivan, Ćorić Frano, Drljo Boris, Ereš Jozo, Filipović Ivka, Gabić Ivan, Grubišić Dragica, Hadžajlić Smilja, Jelavić Dušan, Jurković Jozo, Katura Kata, Kordić Ante, Kraljević Vinko, Križanac Milenko, Kvesić Ivan, Lasić Gojko, Lasta Pero, Memedović Marija, Mikulić Iva, Miličević Ivo, Miličević Stjepan, Nikolić Snežana, Periša Vesna, Porobija Mirko, Primorac Zora, Simić Đurđa, Stipić Janja, Sušilović Zvonimir, Šačić Šaćir, Šuman Vinko, Vučina Đuro, Zelenika Vladimir, Zovko Jela.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Islamović Denis i Tule Aida
 2. Turajlić Salko i Šoše Aida

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Bajgori Emina, Memić Mujo.

 

 

 

Natrag