Iz matičnih knjiga od 07.06. do 13.06.2012. godine.

 

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 07.06. do 13.06.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

 

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Cokić Edin i Beglerović Anela
 2. Ljevo Jasmin i Turudić Alma

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Demić Emira
 2. Brkić Senada
 3. Pripo Amra
 4. Šuta Larisa
 5. Krhan Ajla
 6. Fišić Azra
 7. Mrgan Elda
 8. Tojaga Sanela

Majke rođenih ženskih beba

 1. Maksumić Zejna (dvije djevojčice)
 2. Abaza Aida
 3. Merzić Alma
 4. Bobić Alisa
 5. Sefo Maja
 6. Balić Aldijana

VJENČANI

 1. Tipura Adi i Prguda Mirela
 2. Bakija Almir i Šabanović Minela
 3. Dumpor Nermin i Mustafi Larisa
 4. Šuta Amir i Rudan Amela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Husić Đulsa, Bobić Edin, Obradović Husnija, Behram Hatidža.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIHMajke rođenih ženskih beba

 1. Pinjuh Francika                                   Široki Brijeg
 2. Babić Vanja                                        Mostar
 3. Džalto Mira                                         Prozor
 4. Bokšić Antonija                                  Široki Brijeg
 5. Dragić Josipa                                      Ljubuški
 6. Vučić Mirela                                       Široki Brijeg
 7. Nikolić Anđa                                      Ljubuški
 8. Mikulić Marjana                                  Mostar
 9. Bilić Danijela                                       Prozor
 10. Pehar Marija                                       Čitluk
 11. Buhač Valentina                                  Mostar
 12. Brekalo Ivana                                     Ljubuški
 13. Blažević Željka                                    Čitluk
 14. Kelava Mia                                         Mostar
 15. Planinić Ivana                                      Čitluk
 16. Begić Josipa                                        Posušje
 17. Buntić-Brkić Ivana                              Ljubuški
 18. Vukoja Žana                                       Široki Brijeg

 

Majke rođenih muških beba

 1. Šitum Danijela                                               Čapljina
 2. Marić Josipa                                                   Grude
 3. Zelenika Antonija                                            Mostar
 4. Brzica-Sesar Dijana                                        Grude
 5. Lukenda Marijana                                           Grude
 6. Zeljko Adrijana                                               Široki Brijeg
 7. Martinović Anita                                             Mostar
 8. Škegro Kristina                                               Čitluk
 9. Grubišić Danijela                                             Posušje
 10. Bošnjak Biljana                                               Prozor
 11. Šutalo Vedrana                                               Stolac
 12. Previšić Kristina                                              Čapljina
 13. Vrljić Daliborka                                              Mostar
 14. Šabić Ermina                                                  Prozor
 15. Raspudić Anđelka                                           Ljubuški
 16. Pejić Vesna                                                    Grude
 17. Glibo Jasmina                                                 Mostar
 18. Pešorda Franka                                              Grude
 19. Stanić-Petričušić Tanja                                    Posušje

 

VJENČANI

 

 1. Marcela Gugić i Ivan Banović
 2. Čović Nikolina i Čule Vinko
 3. Mikulić Ana i Brekalo Tomislav
 4. Sušac Lidija i Bubaš Ozren
 5. Blažević Jelena i Kozina Marin
 6. Terzić Josipa i Rezić Danijel
 7. Zubac Mea i Musa Saša
 8. Čarapina Marijana i Lovrić Ivan
 9. Tomić Ivona i Bošnjak Mirko

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Maksumić Hadžo, Azinović Slavka, Burić Ćamil, Cvitković Drago, Čuljak Ivica, Čuljak Luca, Ćerić Sabaha, Dragoja Tomislav, Husnić Saša, Jurič Pero, Kmetaš Zlata, Kraljević Anica, Majić Frano, Marijanović Josip, Marušić Tomislav, Oreč Ruža, Ostojić Karmila, Ostojić Neda, Peco Fatima, Ravlić Marija, Sabljić Amila.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Duraković Hajra.

 

 

 

Natrag