Iz matičnih knjiga od 14.06. do 20.06.2012. godine

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 14.06. do 20.06.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Karavdić Arnel i Brković Eldisa
 2. Mušić Alkan i Mezić Sedina
 3. Bećić Sejid i Zukić Adnana

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Thomas Rahel Marie
 2. Nanić Adela
 3. Mehić Đana
 4. Kavara Tamara
 5. Duraković Dženana
 6. Alić Berminka
 7. Mehremić Amra
 8. Cokoja Minka

Majke rođenih ženskih beba

 1. Šatara Amela
 2. Roso Popovac Maja
 3. Lalić Enisa
 4. Džeko Elmisa

 

VJENČANI

 1. Ćimić Đani i Miletić Paulina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Omanović Ahmet, Ćorić Šaban, Bise Hana, Tipura Mujo, Gosto Adem, Raspudić Ruža, Burić Zilka.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Lutvica Edina                                      Glamoč
 2. Odak Jelena                                        Čitluk
 3. Lasić Danijela                                     Široki Brijeg
 4. Vegar Vedrana                                   Ljubuški
 5. Kožul Lidija                                        Široki Brijeg
 6. Ljubić Danijela                                   Mostar
 7. Jakovljević – Jelinić Marija                  Mostar
 8. Jovanović Ivana                                  Mostar
 9. Čuljak Kristina                                   Široki Brijeg
 10. Dodig Marijana                                   Čapljina

Majke rođenih muških beba

 1. Bošnjak Ivana                                     Mostar
 2. Galić Dijana                                        Posušje
 3. Šakić Marija                                       Široki Brijeg
 4. Kvesić Karolina                                  Široki Brijeg
 5. Pavković Kristina                                Široki Brijeg
 6. Omerika Anela                                    Konjic
 7. Obradović Danijela                             Čapljina
 8. Marić Danijela                                   Posušje

VJENČANI

 

 1. Masatović Josip i Vidačković Renata
 2. Nina Bojanić i Nikola Herceg
 3. Jelena Mršić i Tomislav Pandža
 4. Nikolina Džidić i Boris Sušac
 5. Lidija Tomić i Ivan Grbavac
 6. Maja Alvir i Danijel Bošnjak
 7. Kristina Pandža i Goran Džidić
 8. Antonija Talijanac i Boris Trogrlić
 9. Monika Pinjuh i Renato Pejić

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Babić Slavka, Čolović Ljubica, Đurasović Iva, Gubeljić Ahmet, Hasić Ibro, Horvat Sanija, Jurić Stojka, Kalfić Leon, Konjhodžić Hajra, Lasić Ivan, Leko Matija, Pejičić Radoslav, Pilatovac Mehmed, Rašić Kate, Špago Nakif, Vrljić Zorka, Zadjelović Borka, Zeljko Sanja.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ćatić Salko.

 

 

 

                                                                                                                                

 

Natrag