Iz matičnih knjiga od 19.04. do 25.04.2012.godine

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 19.04.2012.godine do 25.04.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Drljević Džemal.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Šehić Meriha
 2. Ćehić Sandra
 3. Šetka Aldijana
 4. Alihodžić Ramajana
 5. Husić Saudina
 6. Mešić Mirnesa

Majke rođenih ženskih beba

 1. Marijanović Josipa

VJENČANI

 1. Marić Adnan i Macić Eldina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ćorić Mehmed, Rezagić Kemal, Jekić Hiba, Gosto Mujo.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1.Danijela Grbavac                                                     Ljubuški

2.Valerija Grbavac                                                      Mostar

3.Suzana Ćoran                                                          Livno

4.Tea Kvesić                                                             Široki Brijeg

5.Mirjana Bešlić                                                        Posušje

6.Martina Širić                                                          Posušje

7.Sanja Dumančić                                                      Posušje

8.Jelena Galić                                                           Posušje

9.Ivana Miličević                                                        Čitluk

10.Ana Karačić                                                          Široki Brijeg

11.Ivana Šagolj                                                           Mostar

Majke rođenih muških beba

1.Medina Tikveša                                                       Mostar

2.Gordana Lončar                                                      Posušje

3.Ivana Bago                                                              Grude

4.Sanja Vranjković

5.Ivana Pinjuh                                                            Široki Brijeg

6.Blanka Botić                                                           Mostar

7.Violeta Morina                                                         Mostar

8.Danijela Perić                                                          Čapljina

9.Josipa Nikić                                                             Grude

10.Ivana Vasilj                                                            Čitluk

11.Jelena Batarilo                                                       Mostar

12.Ivana Marinčić                                                       Vrgorac

13.Katarina Šakota                                                     Prozor

14.Maja Tepeš                                                          Mostar

15.Ivana Pušić                                                           Mostar

16.Nina Halilović                                                       Mostar

17.Žana Šimunović                                                     Mostar

18.Marija Vukoja                                                       Mostar

19.Katica Jozić                                                          Prozor

20.Marijana Marijanović                                             Mostar

VJENČANI

 1. Lidija Vučina i Ivo Naletilić
 2. Željka Damjanović i Vitomir Sluga
 3. Slavica Vidović i Marko Zlomislić
 4. Ana Međugorac i Ivan Vidačak
 5. Danijela Andrić i Petar Talijanac
 6. Ljubica Pašalić i Željko Krezić
 7. Mirna Škoro i Danijel Damjanović

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Barešić Julija, Knezović Anka, Beljo Blaško, Bilać Mladen, Bošnjić Muhamed, Bulić Dragica, Čuljak Grgo, Garbo Rabija, Glavaš Milka, Grabovac Zorka, Kljajo Vinko, Kekić Halil, Kukolj Dušan, Kulidžan Strahinja, Mahić Ajnija, Mahmutović Humija, Marić Dragica, Marić Jelena, Matić Petar, Pavlović Stana, Radić Ilija, Rozić Ante, Rozić Pero, Vučko Ivan, Vujinović Halil, Vujinović Huso, Vulić Luka.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Bajgorić Almin i Špago Almira

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Puce Raha.

 

Natrag