Iz matičnih knjiga od 26.04. do 03.05.2012.godine

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 26.04.2012.godine do 03.05.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Mucić Meho i Alićušić Mirsada
 2. Mahmutović Senad i Voljevica Admira

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Čustović Munta.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Eminović Fatima
 2. Razić Ernada
 3. Heta Zununi Elma
 4. Ćesić Zahida
 5. Bajramović Sanela
 6. Dževlan Selma

Majke rođenih ženskih beba

 1. Zukić Dženana
 2. Novalić Habiba
 3. Pnishi Ajše
 4. Čomor Samira
 5. Masleša Emira
 6. Omanović Irna
 7. Smailhodžić Alma
 8. Mezić Emina

VJENČANI

 1. Vrce Mirsad i Husković Minela
 2. Memić Emil i Torlo Elida

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ribica Ahmet, Šemić Dervo, Prdavac Nura, Muratović Amira, Martinović Anđelko.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Silvija Mašić                                    Tomislavgrad

2. Adrijana Dedić                                Prozor

3. Adrijana Čolak                                Široki Brijeg

4. Marijana Ivanković                          Čapljina

5. Sandra Pavković                             Čitluk

6. Božana Lovrić Knezović                   Široki Brijeg

7. Daliborka Ivanković                         Mostar

8. Danijela Ljubić                               Mostar

9. Violeta Jakovljević                            Posušje

10. Darija Zelenika                              Mostar

11. Marina Hrsto                                 Mostar

12. Dajana Martić                               Posušje

13. Antonija Ćužić                               Široki Brijeg

14. Antonija Suton                              Mostar

15. Dubravka Papac                             Stolac

16. Kristina Kordić                              Mostar

17. Marija Zovko                                 Široki Brijeg

18. Marina Lebo                                 Posušje

19. Marija Ćesić                                 Mostar

20. Mare Miličević                              Rama

21. Sanja Ivanković                             Posušje

Majke rođenih muških beba

1. Pavica Zlopaša                                Ljubuški

2. Kristina Planinić                               Mostar

3. Anita Mikulić                                   Grude

4. Marija Novaković Bošnjak  Mostar

5. Snježana Lozo                                  Mostar

6. Mirsada Majstorović                         Ljubuški

7. Almedina Novalić                              Konjic

8. Marina Topić                                  Posušje

9. Sanela Šetka                                   Čitluk

10. Nikolina Soldo                                Široki Brijeg

11. Marija Vukoja                                 Grude

12. Tatjana Blagojević                          Mostar

13. Lidija Ramljak                                Posušje

14. Katarina Jozić                               Mostar

VJENČANI

 1. Danijel Čuljak i Ana Bećirević
 2. Srećko Šušac i Anita Miljko
 3. Ivan Mlikota i Antonija Radošević
 4. Marinko Drežnjak i Marijana Martić
 5. Mario Čuljak i Zorica Galić
 6. Leo Bevanda i Kristina Nakić
 7. Lovorko Galić i Danijela Cvitić
 8. Danijel Zlomislić i Sanda Kvesić
 9. Sebastian Merković i Marija Ćubela

10.  Bojan Letica i Milijana Goluža

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Tucaković Ismet i Gološ Mina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag