Kada i gdje možete dobiti izvod iz Matičnih knjiga

Javne usluge; izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, ovjera dokumenata i prijem zahtjeva mogu se ostvariti na sljedećim lokacijama u terminu od 08 i 30 do 14 sati, područni uredi i brojevi telefona:

PU JUGOZAPAD: 310 689; 327 159                               

PU ZAPAD: 348 190; 347 406

PU JUG: 480 810

PU STARI GRAD: 551 104; 551 137

PU JUGOISTOK:  572 647; 572 012

PU SJEVER:  547 016; 547 015

Javne usluge; izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, mogu se ostavriti na sljedećim lokacijama mjesnih ureda:

MU BLAGAJ:  572 997; 572 644

MU PODVELEŽJE:  560 008

MU DREŽNICA: 586 251

MU POLOG: 487 023

MU KRUŠEVO: 486 445

MU BUNA: 480 810

MU GORANCI:  381 054

MU POTOCI:  327 159

Izvodi iz matičnih knjiga mogu se dobiti na bilo kojoj lokaciji ukoliko su podaci potpuni i unos u elektronsku bazu verificiran.

 

Služba za opću upravu i gradska područja 

Natrag