Upisi u matične knjige

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Dževlan Sanjin i Ćosić Samira Klepo Orhan i Veledar Adela UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Lalić Jusuf, Paponja Kata. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Pročitaj više...

Upisi u matične knjige

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Nije bilo upisa. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Nije bilo upisa. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Majke rođenih muških beba Žujo Senada

Pročitaj više...

Upisi u matične knjige

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Pejdo Koviljka. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Majke rođenih muških beba Nazdrajić Azerina Šero Arnela Mutilović Elvira Novalić Elvedina Husejić Đula Puleši Senavera

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Kurtović Dijan i Manjigafić Azra UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Macić Salih. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Majke rođenih muških beba

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Azinović Anđa, Pinjić Omer. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Majke rođenih muških beba Nije bilo upisa. Majke rođenih ženskih beba

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI 1. Hadžiosmanović Almir i Zubović Lejla UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Bovan Stana, Pejak Risto, Kožul Vera, Bobić Đula. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Majke rođenih muških beba 1. Klepo Melina 2. Handžar-Deirović Jasmina 3. Balavac Lamija 4. Cokić Dina

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Alić Ajka.

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI Nije bilo upisa. UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Nije bilo upisa. Gradsko područje Stari Grad UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Pročitaj više...

Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH Nije bilo upisa. VJENČANI 1. Džafić Senad i Šašković Zijada UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH Nije bilo upisa. Gradsko područje Stari Grad

Pročitaj više...