Подручни уреди Града Мостара

  1. ПОДРУЧНИ УРЕД СТАРИ ГРАД,  ТЕЛ: 551-104; 551-137
  2. ПОДРУЧНИ УРЕД СЈЕВЕР,   ТЕЛ:574-015;57-4016;574-736
  3. ПОДРУЧНИ УРЕД ЈУГОИСТОК,   ТЕЛ:572-012; 572-647
  4. ПОДРУЧНИ УРЕД ЈУГОЗАПАД,   ТЕЛ: 310-689; 327-159; 310-507
  5. ПОДРУЧНИ УРЕД ЗАПАД,   ТЕЛ:347-406;347-590
  6. ПОДРУЧНИ УРЕД ЈУГ,   ТЕЛ:480-810;480-818

Попис градских Мјесних заједница

Р.број

Мјесна заједница

Адреса

Број телефона

Градско подручје

1.

МЗ ЦЕРНИЦА

БНР 41АА

580190

Стари Град

2.

МЗ ЦАРИНА

М.Балорде  7

550008

Стари Град

3.

МЗ ДОЊА МАХАЛА

Г.Вуковића 11а

578216

Стари Град

4.

МЗ БРАНКОВАЦ

Д.Палавестре 3

550010

Стари Град

5.

МЗ ЗАЛИК

Залик бб

570839

Стари Град

6.

МЗ ЛУКА I

М.Тита бб

550012

Стари Град

7.

МЗ ЛУКА II

Текија до бр.18

576357

Стари Град

8.

МЗ ВРАПЧИЋИ

Врапчићи бб

582201

Сјевер

9.

МЗ БИЈЕЛО ПОЉЕ

Бијело Поље бб

574012

Сјевер

10.

МЗ ДРЕЖНИЦА

Дрежница бб

586251

Сјевер

11.

МЗ БЛАГАЈ

Благај бб

572997

Југоисток

12.

МЗ ПОДВЕЛЕЖЈЕ

Подвележје бб

560008

Југоисток

13.

МЗ ГНОЈНИЦЕ

Гнојнице бб

584011

Југоисток

14.

МЗ АВЕНИЈА

Бруне Бушића 4

315170

Југозапад

15.

МЗ СТРЕЛЧЕВИНА

К.Томислава 29

317469

Југозапад

16.

МЗ РОНДО

 

063/345617

Југозапад

17.

МЗ ЗАХУМ

Бискупа Буцоњића бб

330950

Југозапад

18.

МЗ ПОДХУМ

Фрањевачка бб

310860

Југозапад

19.

МЗ БИЈЕЛИ БРИЈЕГ I

Хрватске младежи бб

317909

Југозапад

20.

МЗ БИЈЕЛИ БРИЈЕГ II

 

063/318578

Југозапад

21.

МЗ ИЛИЋИ

Илићи бб

063/382083

Југозапад

22.

МЗ РОДОЧ II

Родоч бб

063/317324

Југозапад

23.

МЗ РОДОЧ I

Родоч бб

350129

Југозапад

24.

МЗ МИЉКОВИЋИ

Миљковићи бб

063/408093

Југозапад

25.

МЗ ПОЛОГ

Полог бб

487023

Југозапад

26.

МЗ ЦИМ

Цим бб

341099

Југозапад

27.

МЗ КРАЉА ТОМИСЛАВА

Б.Бушића 4

315170

Запад

28.

МЗ РАШТАНИ

Раштани бб

324022

Запад

29.

МЗ ОРЛАЦ

Орлац бб

322462

Запад

30.

МЗ ЗГОНИ

К.Томислава 29

310819

Запад

31.

МЗ ГОРАНЦИ

Горанци бб

381110

Запад

32.

МЗ ПОТОЦИ

Потоци бб

345100

Запад

33.

МЗ РУДНИК

Рударска 101

036 314 402

063 857 549

Запад

34.

МЗ ВИХОВИЋИ

Рударска 101

317219

Запад

35.

МЗ ЦЕНТАР II

А.Старчевића 50

348190

Запад

36.

МЗ БОГОДОЛ

Богодол бб

392116

Запад

37.

МЗ ВРДИ

Врди бб

0637347855

Запад

38.

МЗ РАШКА ГОРА

Рашка Гора бб

063/417310

Запад

39.

МЗ БУНА

Буна бб

480509

Југ

40.

МЗ ЈАСЕНИЦА

Јасеница бб

353009

Југ

41.

МЗ КРУШЕВО

Селишта бб

063/345911

Југ

42.

МЗ СЛИПЧИЋИ

Слипчићи бб

063/311848

Југ

43.

МЗ БАЋЕВИЋИ

 

063/315002

Југ