Područni uredi Grada Mostara

  1. PODRUČNI URED STARI GRAD,  TEL: 551-104; 551-137
  2. PODRUČNI URED SJEVER,   TEL:574-015;57-4016;574-736
  3. PODRUČNI URED JUGOISTOK,   TEL:572-012; 572-647
  4. PODRUČNI URED JUGOZAPAD,   TEL: 310-689; 327-159; 310-507
  5. PODRUČNI URED ZAPAD,   TEL:347-406;347-590
  6. PODRUČNI URED JUG,   TEL:480-810;480-818

Popis gradskih Mjesnih zajednica

R.broj Mjesna zajednica Adresa Broj telefona Gradsko područje
1. MZ CERNICA BNR 41AA 580190 Stari Grad
2. MZ CARINA M.Balorde  7 550008 Stari Grad
3. MZ DONJA MAHALA G.Vukovića 11a 578216 Stari Grad
4. MZ BRANKOVAC D.Palavestre 3 550010 Stari Grad
5. MZ ZALIK Zalik bb 570839 Stari Grad
6. MZ LUKA I M.Tita bb 550012 Stari Grad
7. MZ LUKA II Tekija do br.18 576357 Stari Grad
8. MZ VRAPČIĆI Vrapčići bb 582201 Sjever
9. MZ BIJELO POLJE Bijelo Polje bb 574012 Sjever
10. MZ DREŽNICA Drežnica bb 586251 Sjever
11. MZ BLAGAJ Blagaj bb 572997 Jugoistok
12. MZ PODVELEŽJE Podveležje bb 560008 Jugoistok
13. MZ GNOJNICE Gnojnice bb 584011 Jugoistok
14. MZ AVENIJA Brune Bušića 4 315170 Jugozapad
15. MZ STRELČEVINA K.Tomislava 29 317469 Jugozapad
16. MZ RONDO   063/345617 Jugozapad
17. MZ ZAHUM Biskupa Buconjića bb 330950 Jugozapad
18. MZ PODHUM Franjevačka bb 310860 Jugozapad
19. MZ BIJELI BRIJEG I Hrvatske mladeži bb 317909 Jugozapad
20. MZ BIJELI BRIJEG II   063/318578 Jugozapad
21. MZ ILIĆI Ilići bb 063/382083 Jugozapad
22. MZ RODOČ II Rodoč bb 063/317324 Jugozapad
23. MZ RODOČ I Rodoč bb 350129 Jugozapad
24. MZ MILJKOVIĆI Miljkovići bb 063/408093 Jugozapad
25. MZ POLOG Polog bb 487023 Jugozapad
26. MZ CIM Cim bb 341099 Jugozapad
27. MZ KRALJA TOMISLAVA B.Bušića 4 315170 Zapad
28. MZ RAŠTANI Raštani bb 324022 Zapad
29. MZ ORLAC Orlac bb 322462 Zapad
30. MZ ZGONI K.Tomislava 29 310819 Zapad
31. MZ GORANCI Goranci bb 381110 Zapad
32. MZ POTOCI Potoci bb 345100 Zapad
33. MZ RUDNIK Rudarska 101

036 314 402 

063 857 549

Zapad
34. MZ VIHOVIĆI Rudarska 101 317219 Zapad
35. MZ CENTAR II A.Starčevića 50 348190 Zapad
36. MZ BOGODOL Bogodol bb 392116 Zapad
37. MZ VRDI Vrdi bb 0637347855 Zapad
38. MZ RAŠKA GORA Raška Gora bb 063/417310 Zapad
39. MZ BUNA Buna bb 480509 Jug
40. MZ JASENICA Jasenica bb 353009 Jug
41. MZ KRUŠEVO Selišta bb 063/345911 Jug
42. MZ SLIPČIĆI Slipčići bb 063/311848 Jug
43. MZ BAĆEVIĆI   063/315002 Jug