Јавни позив За исказ интереса за предлагање забавног програма у оквиру манифестације Адвент у Мостару 2021. и Дочек Нове 2022. на отвореном

  1. Предмет овог Јавног позива је исказ интереса за забавне програме који ће се одвијати у оквиру манифестације Адвент у Мостару и Дочек Нове 2022. на отвореном у раздобљу од 15.12.2021. до 2.1.2022.
    Програме желимо сукреирати уз судјеловање грађана па позивамо установе, удруге и појединце да предложе програме који ће укључивати културне, умјетничке, образовне, забавне, анимацијске и друге сличне активности погодне за најширу публику, дјецу и/или одрасле, и за извођење на отвореном...

 

Детаљније...

Интерни оглас за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Граду Мостару

Темељем чланка[нбсп] 70. ставак 2. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), чланка 20. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 9/18 и 11/19) Градоначелник Града Мостара објављује

Детаљније...

Натјечај за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара

Представља Јавно правобранитељство (даље Правобранитељство) пред тијелима и организацијама; руководи радом Правобранитељства; организира рад Правобранитељства и осигурава законитост, правилност, праводобност и економичност обављања послова и задатака; одређује и распоређује послове које ће обављати замјеници правобранитеља и радници за обављање стручних и административно-техничких послова; осигурава сурадњу са другим тијелима и организацијама; одлучује, сукладно прописима, о правима, дужностима и одговорностима; налаже извршење финанцијског плана Правобранитељства; штити имовину и имовинске интереса Града

Детаљније...

Јавни позив за подносење пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру друге фазе пројекта Виа Динарица

Позив за подношење пријава за додјелу бесповратних средстава је једна од активности у оквиру друге фазе пројекта Виа Динарица, који имплементира и суфинансира Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), уз финансијску подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД БиХ) и Агенције за развојну сарадњу Републике Италије (АИЦС). Друга фаза овог пројекта се проводи у сарадњи са домаћим партнерима – ...

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-za-podnoenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredsta.html

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС За именовање предсједника и чланова управних вијећа здравствених установа чији је оснивач Град Мостар

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 34/03), члана 64. став 5 Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 46/10 и 75/13) и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовања управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Мостар, те њиховим правима, обавезама и одговорности („Службени гласник Града Мостара“, број 5/05) градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...

Вијеће младих Града Мостара расписује јавне позиве

Вијеће младих Града Мостара је невладина, непрофитна и нестраначка организација која је основана 2010. на иницијативу Града Мостара. Вијеће чини 8 невладиних омладинских организација од којих свака има своје представнике у Скупштини. Оно је кровна организација за младе која је најближа Граду Мостару. Главни циљ је подизање живота младих на већу разину у складу са Законом о младима. ВМГМ се одлучило се проширити давајући прилику младим људима с подручја Мостара удруженим кроз невладине организације да постану дио чланства у Вијећу. Темељем донесеног Правилника, Вијеће расписује Јавни позив за пријем нових чланица, у складу са одлукама Скупштине.

Детаљније...

Јавни позив за распоред таxи возила 2021.

Позивају се заинтересиране особе да се пријаве на Јавни позив за распоређивање такси возила на такси стајалиштима, сукладно Плану размјештаја ауто-такси возила на подручју Града Мостара за 2021. годину. Текст Јавног позива заинтересиране особе могу преузети на Wеб страници Града Мостара, у Центру за услуге грађанима и у Одјелу за урбанизам и грађење.

Детаљније...