Ј а в н и о г л а с - за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Граду Мостару

На основу члана 70. ставак 2. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), члана 20. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 9/18 и 11/19) Градоначелник Града Мостара објављује: Ј а в н и о г л а с за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Граду Мостару:

Детаљније...

Ј А В Н И О Г Л А С- за попуну упражњених радних мјеста намјештеника

Темељем чланка 20 и 23. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 9/18 и 11/19) Градоначелник Града Мостара објављује Ј а в н и о г л а с за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Служби за цивилну заштиту и ватрогаство

 

Детаљније...

Јавни позив за расподјeлу срeдстава гранта намијeњeног за пројeктe младих из Буџeта Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара («Градски службeни гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службeни гласник Града Мостара», број: 8/2009 и 15/2010), члана 13. Закона о принципима локалнe самоуправe у Фeдeрацији БиХ («Службeнe новинe Фeдeрацијe Боснe и Хeрцeговинe», број: 49/2006 и 51/2009), члана 14. Закона о младима Фeдeрацијe Боснe и Хeрцeговинe («Службeнe новинe Фeдeрацијe Боснe и Хeрцeговинe», број: 36/2010), и члана 3. Одлукe о критeријима и поступку за расподјeлу срeдстава гранта намијeњeног за пројeктe младих из Буџeта Града Мостара («Службeни гласник Града Мостара», број:7/2011) објављујe:

Детаљније...

Јавни позив за избор најуређенијег дворишта

Позивају се грађани, власници и корисници, индивидуалних објеката за становање и колективно стамбених објеката, те правне особе-установе одгојно-образовног карактера из области предшколског и школског образовања као и установе за лица са посебним потребама да се пријаве за судјеловање у наградној акцији за избор најљепше уређеног дворишта(окућнице,баште,врта), школског дворишта, балкона и терасе стамбених објеката и најуређенијег градског простора. Пријава за судјеловање треба садржавати:

Детаљније...

Јавни позив за прикупљање захтјева за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Мостара за 2019.

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), сукладно чланку 11. Одлуке о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2019. Годину, Плану размјештаја аутотакси возила на подручју Града Мостара, те висина накнаде за аутотакси возило за стајалишно мјесто у 2019. години, Градоначелник Града Мостара упућује: Јавни позив за прикупљање захтјева за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Мостара за 2019. годину

Детаљније...

Позив за достављање понуда за набавку услуге систематских љекарских прегледа ученика основних школа са подручја Града Мостар

Услуга систематских љекарских прегледа ученика основних школа са подручја Града Мостара:

Лот 1: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Запад, Југозапад и Југ (I, III, V и VII разреди).

Лот 2: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Стари град, Сјевер и Југоисток (I, III, V и VII разреди).

Детаљније...

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА И КУЋИЦА Зимског града Мостар 2018

На темељу Одлуке Града Мостара о организацији Зимског града и Дочека Нове 2019. Студио за изведбене умјетности Мостар расписује Позив.[нбсп] Градском Одлуком о организацији Зимског града Студио за изведбене умјетности је задужен за организацију забавног програма Зимског града у Мостару од 2.12.2018. до 7.1.2019.[нбсп][нбсп][нбсп] Садржаје „Зимског града“ желимо креирати заједно са грађанима па позивамо установе, удруге и[нбсп] појединце да пријаве програме [нбсп]сљедећег типа:[нбсп]Културне, умјетничке, образовне, забавне и сличне активности, погодне за најширу публику, ђецу и/или одрасле и за извођење на отвореном (велика сцена ).

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује:

Детаљније...

Јавни оглас о продаји моторних возила у власништву Града Мостара

На основу Одлуке Градоначелника о продаји моторних возила у власништву Града Мостара, број: 02-16-1210/18 од 25.01.2018. године Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство, објављује:

Детаљније...