Ј а в н и н а т ј е ч а ј

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број:4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број: 8/09 и 15/10) сукладно Одлуци о пријему вјежбеника са завршеном високом стручном спремом у градску управу Града Мостара, број: 02-36-10324/18 од 20.07.2018. године, Градоначелник расписује: Ј а в н и н а т ј е ч а ј за пријем приправника у Граду Мостару

Детаљније...

Јавни позив-грантови за пројекте младих

На основу члана 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара», број: 8/2009 и 15/2010), члана 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број: 49/2006 и 51/2009), члана 14. Закона о младима

Детаљније...

Јавни оглас

Објављује се јавни оглас за именовање предсједника и чланова управних вијећа јавних установа чији је оснивач Град Мостара како слиједи:

Детаљније...

Ambasada Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresovane kandidate iz BiH

Ambasada Indije u Budimpešti (Mađarska), poziva zainteresovane kandidate iz BiH da se prijave na tečajeve u rasponu od poljoprivrede, hrane i gnojiva do jačanja žena koji se mogu pogledati na

Детаљније...

Јавни позив за прикупљање пројектних идеја ЕЕ и ОИЕ

Асоцијација за економски развој РЕДАХ у сурадњи с Градом Мостаром као партнером а у оквиру проведбе пројекта Интеррег ЦБЦ ''IRENE - Interregional Renewable & ENErgy efficiency network'' наставља с ажурирањем Мреже пројеката из подручја енергијске ефикасности/учинковитости и обновљивих извора енергије (ЕЕ-РЕС-НЕТ).

Детаљније...

Jавни позив за избор најљепше уређеног дворишта

Град Мостар објавио јавни позив за избор најљепше уређеног дворишта

Детаљније...

Otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Poziva formalne i neformalne grupe mladih koje djeluju na području Grada Mostara da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

Детаљније...

Јавни позив-такси

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), сукладно члану 11. Одлуке о организацији такси пријевоза на подручју Града Мостара за 2018. годину („Службени Гласник Града Мостара“ ,бр: 6/13…), Плану размјештаја аутотакси возила на подручју Града Мостара, те висина накнаде за аутотакси возило за стајалишно мјесто у 2018. години, Градоначелник Града Мостара упућује:

Детаљније...

Ј А В Н И О Г Л А С

Темељем чланка 70. ставак 2. Закона о организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 35/05), чланка 20 и 23. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/16) Градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...