ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...

Јавни позив

Сукладно чланку 59. Закона о грађењу („Службене новине Херцеговачко-неретванске Жупаније//Кантона“ број:4/13), позивом на овлаштење из чланка 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број:4/04 и „Службени гласник града Мостара” број: 8/09 и 15/10), Градоначелник Града Мостара објављује:

Јавни позив

стручним особама за пријаву учешћа

за повремени рад

у повјеренствима/комисијама за технички преглед грађевина

 

Детаљније...

Јавни позив-Родоч

Позивамо власнике или кориснике станова/пословних простора/гаража (етажне јединице), на подручју катастарске опћине Родоч, у зградама колективног становања изграђеним прије 1992. године који су приватно власништво над тим етажним јединицама стекли купњом, као и остале власнике етажних јединица који...

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор најљепше уређеног дворишта (окућнице, баште), школског дворишта, балкона и терасе стамбених објаката и најуређенијег градског простора

Детаљније...

ИНТЕРНИ ОГЛАС-за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме у Граду Мостару

На основу члана 70. ставак 2. Закона о организацији управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ , број: 35/05), члана 20. и 21. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутрашњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“, број: 5/16), Градоначелник о б ј а в љ у ј е

Детаљније...

Позив за достављање понуда -систематских љекарских прегледа ученика основних школа

  1. Назив и адреса уговорног органа

Град Мостар, ул. Адема Бућа бр. 17, 88000 Мостар

  1. Опис предмета набавке и техничка спецификацијаМостара:Лот 2: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Стари град, Сјевер и Југоисток (1., 3., 5. и 7. разреда
  2. Лот 1: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Запад, Југозапад и Југ (1., 3., 5. и 7. разреди).
  3. 2.1. Услуга систематских љекарских прегледа ученика основних школа са подручја Града

Детаљније...

Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за Град утврђених Буџетом Града Мостара за 2016. годину

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04 и Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 2. Одлуке о поступку и критеријима за расподјелу средстава текућих грантова појединцима, невладиним и непрофитним организацијама утврђених Буџетом Града Мостара (Службени гласник Града Мостара број 10/06), Градоначелник Града Мостара расписује

 

 

Детаљније...

J A V N I N A T J E Č A J za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja – četiri (4) izvršitelja Vježbenik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- tri (3) izvršitelja Vježbenik- diplomirani inženjer elektrotehnike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04 и Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и чланка 2. Одлуке о поступку и критеријима за расподјелу средстава текућих грантова појединцима, невладиним и непрофитним организацијама утврђених Прорачуном Града Мостара (Службени гласник Града Мостара број 10/06), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...