I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara

Детаљније...

J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

Детаљније...

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Детаљније...

JAVNI POZIV

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike

Детаљније...

JAVNI OGLAS

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora (u daljem tekstu: upravnih odbora) javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara kako slijedi:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 34/03), члана 21. Закона о позоришној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ 6/05) и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовање

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Граад Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

Темељем члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04, 8/09 и 15/10) сукладно одредбама Правилника о критеријима, поступку избора и пријема волонтера VII. ступња стручне спреме у Граду Мостару, број: 02-36-14136/13 од 19.07.2013. године, Градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, бр. 10/12 и 18/13), Пописна комисија Града Мостара објављује Jавни позив. Овим јавним позивом Пописна комисија Града Мостара позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова опћинских инструктора и пописивача у провођењу

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Град Мостар-градоначелник у поступку пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини , који ће се провести у периоду од 01.- 15. 10.2013 године,а у складу са чланком 26.Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 године („Службени гласник БиХ“, број:10/12, и 18/13),објављује

Детаљније...