ЈАВНИ КОНКУРС

Темељем члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број: 4/04, 8/09 и 15/10) сукладно одредбама Правилника о критеријима, поступку избора и пријема волонтера VII. ступња стручне спреме у Граду Мостару, број: 02-36-14136/13 од 19.07.2013. године, Градоначелник Града Мостара објављује:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, бр. 10/12 и 18/13), Пописна комисија Града Мостара објављује Jавни позив. Овим јавним позивом Пописна комисија Града Мостара позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова опћинских инструктора и пописивача у провођењу

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Град Мостар-градоначелник у поступку пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини , који ће се провести у периоду од 01.- 15. 10.2013 године,а у складу са чланком 26.Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 године („Службени гласник БиХ“, број:10/12, и 18/13),објављује

Детаљније...

Saopštenje-poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, temeljem članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) u postupku izvlaštenja/eksproprijacije nekretnina u katastarskoj općini Rodoč,

Детаљније...

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Детаљније...

ИСПРАВКА ОБАВИЈЕСТИ 413-2-3-1-46/13

Број обавијести која се исправља 413-2-3-1-46/13 Датум објаве обавијести 1.4.2013. Одјељак И: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I. 1. Подаци о уговорном ТИЈЕЛУ Назив Контакт особа Град Мостар - ПИУ Виховићи Мостар-ИИ фаза Жељана Вучић д.и.г. Адреса Поштански број Адема Бућа 19 88000 Мостар Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Детаљније...

ОБАВИЈЕСТ О НАБАВИ БРОЈ 413-2-3-1-46/13

Одјељак I: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I.1. Подаци о уговорном тијелу Назив Контакт особа ГРАД МОСТАР Жељана Вучић Адреса Поштански број АДЕМА БУЋА 19 88000 Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број Мостар 4227396110007 Телефон Факс 036500600 036580032 Електронска пошта (е-маил) Интернет адреса (wеб) www.mostar.ba I.2. Адреса за додатне информације Као у Анексу А I.3. Адреса за преузимање тендерске документације Као под I.1

Детаљније...

Ј А В Н И П О З И В

Темељем одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11 и 2/12) Град Мостар упућује свим заинтересираним физичким и правним особама да до 1.3.2013 године (петак) поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених тераса, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2013 годину. Предметни Захтјев се може поднијети у просторијама Града Мостара, ул. Адема Бућа бр.19,

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара)), број: 8/2009 и 15/2010), чланка 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 49/2006), члана 14. Закона о младима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 36/2010), и чланка 3. Одлуке о критеријима и поступку за

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

1.Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу пословног објекта, и то:

Детаљније...