Јавни позив Комисије за планирање потреба развоја заједнице

Обавјештавамо јавност да је Град Мостар, путем Комисије за планирање потреба развоја заједнице, расписао јавни позив за грађане, удружења, невладине организације, интересне групе и све друге актере цивилног друштва да се укључе у процес планирања и развоја Града путем кандидирања приједлога развојних и инфраструктурних пројеката од значаја за Град Мостар.

Детаљније...

Јавни позив избјеглицама из БиХ, расељеним особама у БиХ и повратницима за подношење захтјева за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица у циљу повратка на подручје Града Мостара (''ЗП10'')

Темељем чланка 13. и 24. Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 23/99, 21/03 и 33/03), чланка 16. Упута о начину и процедурама одабира корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица , (''Службени гласник БиХ'', број: 48/06), Одлуке о распоређивању средстава за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица избјеглица, расељених особа и повратника по подручјима повратка у 2010.години (''ЗП10'') Повјеренства за избјеглице и расељене особе БиХ, и Меморандума о разумијевању број: 02-05-6762/10 од 09.06.2010.године, Град Мостар

Детаљније...

Натјечај за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ" број 34/03), члана 29. Закона о јавном правобранилаштву ХНК („Службене новине ХНК“ број 8/99, 3/04, 11/08), у складу с Одлуком о објављивању конкурса за именовање Јавног правобраниоца и Замјеника јавног правобраниоца Града Мостара број:02-36-7123/10 од 16.06.2010године, Градоначелник Града Мостара објављује

Детаљније...