Ј А В Н И О Г Л А С- за попуну упражњених радних мјеста намјештеника

Темељем чланка 20 и 23. Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број:49/05) сукладно одредбама Правилника о унутарњој организацији Градске управе Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 9/18 и 11/19) Градоначелник Града Мостара објављује Ј а в н и о г л а с за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Служби за цивилну заштиту и ватрогаство

 

Иди назад